تاثیر هوش مصنوعی بر نظریه های جریان اصلی روابط بین الملل
تاثیر هوش مصنوعی بر نظریه های جریان اصلی روابط بین الملل

علی باقری دولت آبادی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  هوش مصنوعی ازجمله دانش هایی است که بیشترین تاثیر را بر جهان پیش رو خواهد گذاشت. در حوزه سیاست و روابط بین الملل تاثیرات هوش مصنوعی صرفاً به امور عملی محدود نگردیده و عرصه نظریه پردازی را در آینده به شدت ...  بیشتر
تاثیرکنش های ژئوپلیتیکی امارات متحده عربی بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران
تاثیرکنش های ژئوپلیتیکی امارات متحده عربی بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران

افشین متقی؛ هادی درستکاری؛ آرش قربانی سپهر

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  مسئلۀ پژوهش حاضر این است که چه ارتباطی بین کنش‌های ژئوپلیتیکی امارات متحدة عربی از نظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر محیط امنیتی ج.ا.ایران وجود دارد؟ روش این پژوهش (آمیخته) است و از نرم افزار MICMAC استفاده ...  بیشتر
همکاری گروه بریکس در مواجهه با چالش‌های امنیتی خاورمیانه: فرصت‌ها و موانع
همکاری گروه بریکس در مواجهه با چالش‌های امنیتی خاورمیانه: فرصت‌ها و موانع

محمد لعل علیزاده؛ محمدرضا صالحی وثیق؛ علی اکبرپور آلمه جوقی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  یکی از قابلیت‌های مهم گروه بریکس، می‌تواند در راستای همکاری بین کشورهای عضو آن در رسیدگی به چالش‌های امنیتی رایج در جهان و به‌طور مشخص در خاورمیانه باشد. هدف این مقاله، بررسی مکانیسم‌ها و اثربخشی ...  بیشتر
تحلیل سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال تحریم های اقتصادی علیه ایران از منظر اسناد بین‌المللی
تحلیل سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال تحریم های اقتصادی علیه ایران از منظر اسناد بین‌المللی

سارا رستمی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است. این تحریم‌های دارای پیامدهای مختلفی بر ایران بوده است. سوال این است که، سیاست اتحادیه اروپا ...  بیشتر
طرحواره: عنصر بنیادین کشف ذهن (از خوانش متن تا خوانش انقلاب های اجتماعی)
طرحواره: عنصر بنیادین کشف ذهن (از خوانش متن تا خوانش انقلاب های اجتماعی)

تورج رحمانی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  تولید متن همواره با قصدیتی همراه است. فهم قصدیت متن مستلزم تدارکاتی است که خوانشگر پیش از ورود به متن باید آن را فراهم سازد. کشف ذهن از اجزای لازم جهت فهم معنای متن به شمار می آید. در این راستا "انکشاف ذهن ...  بیشتر
جامعه یا اجتماع؛ معضله توسعه سیاسی در ایران
جامعه یا اجتماع؛ معضله توسعه سیاسی در ایران

حسین دوست محمدی؛ محمد رادمرد

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  توسعه بخصوص در وجه سیاسی آن گویا آینده‌ای است که عموم نخبگان ملتهای توسعه نیافته آرزومند حرکت در مسیر آن و دستیابی به اهداف آن هستند. حرکت در این مسیر پر فراز و نشیب مستلزم برخورداری از برخی زمینه‌هاست. ...  بیشتر
نقش‌آفرینی امپریالیسم کلاسیک در توسعه‌ی سیاسی هندوستان
نقش‌آفرینی امپریالیسم کلاسیک در توسعه‌ی سیاسی هندوستان

فرزاد محمدی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  مطالعه عواملی که بر روی توسعه‌ی سیاسی کشورها تأثیر می‌گذارند مانند تأثیرات مثبت و منفی امپریالیسم و سلطه‌گری اعمال‌شده توسط کشورهای استعمارگر می‌تواند برای سایر ساختارهای سیاسی به‌منظور الگوبرداری ...  بیشتر
ریشه ها و علل بی تفاوتی سیاسی
ریشه ها و علل بی تفاوتی سیاسی

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  پژوهش حاضر قصد دارد ریشه های بی تفاوتی سیاسی را از منظر سیاسی و اجتماعی تحلیل کند. سوال اصلی پژوهش این است که، چه عواملی بر بی تفاوتی سیاسی شهروندان مؤثرند؟روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با ...  بیشتر
مهاجرت، ره‌یافتی بر استثمار نوین، رویکردها و کارکردها در عصر جهانی شدن و حکمرانی جهانی
مهاجرت، ره‌یافتی بر استثمار نوین، رویکردها و کارکردها در عصر جهانی شدن و حکمرانی جهانی

مرتضی خادمی کوهی؛ محمد حسن دهقان؛ نورالله حسینخانی؛ سید محمد ذوالفقاری؛ روح الله خادمی کوهی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  امروزه مهاجرت های بین المللی به یکی از بزرگترین مسائل و چالش های فراروی کشورهای جهان در عصر جهانی شدن مبدل شده است. از یک سو حضور مهاجرین در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی درکشورهای مهاجر پذیر تبدیل ...  بیشتر