آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 240
تعداد پذیرش 121
تعداد عدم پذیرش 37

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 250
تعداد مشاهده مقاله 65600
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31957
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 86 روز
درصد پذیرش 50 %