آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 172
تعداد پذیرش 86
تعداد عدم پذیرش 18

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 44330
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16380
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 75 روز
درصد پذیرش 50 %