فصلنامه راهبرد سیاسی به بررسی مقالاتی که دارای یافته‌های جدید علمی در حوزه مطالعات راهبردی روابط بین المللی باشند، می‌پردازد.

با عنایت به ضرورت رعایت معیارهای علمی- پژوهشی، مقالاتی برای ارزیابی پذیرفته می‌شود که حاصل مطالعات و ارائه مباحث جدید در زمینه روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای و حقوق بین الملل باشند. لذا مقالاتی که صرفاً مروری بر مطالب موجود بوده و فاقد نوآوری باشد یا با رویکرد فصلنامه تنظیم نشود، پذیرفته نخواهند شد. ضمناً مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ها یا رساله‌های دکتری با مسئولیت استاد راهنما قابل بررسی است و مقالات دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری صرفاً در صورتی برای داوری پذیرفته می‌شود که با مشارکت و تحت نظر یک عضو هیأت علمی نگارش یافته باشد.

 

هدف فصلنامه راهبرد سیاسی کمک به تحقیق و انتشار مقالات سیاسی با رویکرد بین المللی است که به پژوهش عمیق و گسترده در باره مسائل سیاست منطقه  ای و جهانی پرداخته  اند.

 


1. اولویت اصلی فصلنامه به متونی است که قابلیت ارایه فرامرزی را دارا باشند. اگرچه مسایل ویژه کشور در هر شماره مورد توجه قرار گرفته است، اما هر یک از آن مقاله‌ها به نوعی موضوع بحث جامعه بین‌المللی نیز هستند.

 


2.به روز بودن، تازه بودن و فهم ضرورت‌های کشور و جامعه بین‌المللی. مقاله‌های فصلنامه راهبرد سیاسی همگام با مسایل مبتلابه کشور و جامعه بین‌المللی ارایه می‌شود.

 


3.دوری از ارزیابی و داوری هنجاری و تلاش در پردازش علمی ـ پژوهشی به مجهولات، مسایل و چالش‌های کشور، منطقه و جامعه بین‌المللی. تلاش بر این است تا مقاله‌ها با معیارهای علمی ـ پژوهشی گزینش شوند.

 


4.تشویق و ترغیب به تعامل دانشگاهیان کشور به نقد استادان به نام دانشگاه‌های معتبر بیرون از کشور با ارایه دیدگاه‌های طرفین در قالب مقاله و نقد و بررسی.

 


5. تشویق به نگارش چندزبانی با چاپ مقاله‌های پارسی، انگلیسی.