نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 علوم سیاسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور قوچان، قوچان، ایران

چکیده

یکی از قابلیت‌های مهم گروه بریکس، می‌تواند در راستای همکاری بین کشورهای عضو آن در رسیدگی به چالش‌های امنیتی رایج در جهان و به‌طور مشخص در خاورمیانه باشد. هدف این مقاله، بررسی مکانیسم‌ها و اثربخشی همکاری بریکس در برخورد با چشم‌انداز پیچیده امنیتی منطقه خاورمیانه است. با روش توصیفی-تحلیلی و مرور منابع اینترنتی و کتابخانه‌ای و همچنین در چارچوب تئوری بازی‌ها و کسب بهترین منافع برای اعضای بریکس، این نتیجه حاصل شد که فرصت‌های امنیتی بریکس شامل رویکردهای دیپلماتیک، مکانیسم‌های حل مناقشه، همکاری‌های منطقه‌ای و ظرفیت مزایای بالقوه همکاری، جایگاه این گروه را در تقویت امنیت منطقه‌ای خاورمیانه افزایش می‌دهد که برآیند آن، هم‌افزایی امنیت در خاورمیانه است. اما نگرانی‌ها در مورد جنگ قدرت بالقوه، عدم اعتماد کشورهای عضو به یکدیگر، تفاوت‌ها در منافع ملی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، ائتلاف‌های منطقه‌ای رقابتی، پویایی‌های سیاسی و درگیری‌های تاریخی که ممکن است مانع از همکاری مؤثر شود، مانع از اثربخشی آن‌ها در رسیدگی به چالش‌های امنیتی منطقه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

BRICS cooperation in facing Middle East security challenges: opportunities and obstacles

نویسندگان [English]

  • mohammad laelalizadeh 1
  • Mohammadreza Salehi vasigh 2
  • Ali Akbarpour Almeh Joghi 3

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Payam Noor University

2 Political Science, Faculty of Law, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Master's degree in Political Science, Faculty of Humanities, Payam Noor Qochan University, Qochan, Iran

چکیده [English]

One of the important capabilities of the BRICS group can be in the direction of cooperation among its member countries in dealing with common security challenges in the world and specifically in the Middle East. The purpose of this article is to examine the mechanisms and effectiveness of BRICS cooperation in dealing with the complex security landscape of the Middle East region. With the descriptive-analytical method and the review of internet and library resources as well as in the framework of game theory and obtaining the best interests for BRICS members, it was concluded that BRICS security opportunities include diplomatic approaches, conflict resolution mechanisms, regional cooperation and the potential benefits of cooperation. It increases the position of this group in strengthening the regional security of the Middle East, which results in the synergy of security in the Middle East. But concerns about potential power struggles, mistrust among member states, differences in national interests, geopolitical tensions, competing regional alliances, political dynamics, and historical conflicts that may prevent effective cooperation hinder their effectiveness in addressing security challenges. It becomes the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BRICS group
  • security challenges
  • Middle East
  • confrontation and cooperation
  • opportunities and obstacles