نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه حقوق و علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است. این تحریم‌های دارای پیامدهای مختلفی بر ایران بوده است. سوال این است که، سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران چیست و این تحریم‌ها از منظر اسناد بین‌المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که ایران از جمله کشورهایی است که تاثیر زیادی بر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌های اروپا و آمریکا در منطقه داشته است. به همین دلیل آنها تلاش گسترده‌ای در جهت پیوند زدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران با بمب اتمی، حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی به راه انداخته و به بزرگنمایی این مسئله در سطح نظام بین الملل از طریق ابزارهای رسانه‌ای پرداختند. از منظر اسناد بین‌المللی، تحریم‌ها نقض اصول و قواعد منشور سازمان ملل مانند اصل عدم مداخله و اصل استقلال حاکمیت کشورهاست. همچنین تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی وضع شده، اصل آزادی تجارت، قواعد حقوق بشری مانند حق توسعه و حق تعیین سرنوشت و قواعد حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک نادیده انگاشته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the policy of the United States and the European Union regarding economic sanctions against Iran from the perspective of international documents

نویسنده [English]

  • Sara Rostami

Faculty member of the Department of Law and Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran has been under the most severe economic sanctions by the European Union and the United States for the past few decades. The question is, what is the policy of the European Union and the United States in imposing economic sanctions against Iran and how can these sanctions be evaluated from the perspective of international documents? The article is descriptive and analytical using the library method. The findings indicate that Iran is one of the countries that has had a great impact on the success or failure of European and American policies in the region. For this reason, they have launched an extensive effort to link Iran's nuclear activities with the atomic bomb, supporting terrorism and terrorist groups. And they magnified this issue at the level of the international system through media tools from the point of view of international documents, sanctions are a violation of the rules of the United Nations Charter, such as the principle of non-interference and the principle of the sovereignty of countries. And economic sanctions ignore the principle of free trade, human rights rules such as the right to development and the right to self-determination

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic sanction
  • behavior change
  • regional policy
  • human rights
  • right to development