علل واگرایی کُردهای خاورمیانه در عصر داعش (عراق و سوریه)
علل واگرایی کُردهای خاورمیانه در عصر داعش (عراق و سوریه)

سید محسن مصطفوی اردبیلی؛ حسین دهشیار؛ حمید احمدی؛ رحمت حاجی مینه

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 1-23

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی علل واگرایی کُردهای خاورمیانه درعصر داعش پرداخته است. تحرکات داعش در عراق و سوریه فرصت بی‌نظیری برای استقلال‌خواهی کُردها فراهم کرد، اما حوادث مطابق خواست کُردها پیش نرفت. سوال ...  بیشتر
واکاوی انتقادی حقوق شهروندی در روزنامه های ایران
واکاوی انتقادی حقوق شهروندی در روزنامه های ایران

خلیل اله سردارنیا؛ رضا امیرپورامیراباد؛ سینا امینی زاده

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 25-53

چکیده
  حقوق شهروندی با سه جزء حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی از مولفه های بنیادین دموکراسی و توسعه سیاسی است. این پژوهش با هدف واکاوی انتقادی محتوای روزنامه‌ها در ایران در ارتباط با حقوق شهروندی انجام شده است. مورد ...  بیشتر
تلگرام و امنیت ملی ج.ا. ایران
تلگرام و امنیت ملی ج.ا. ایران

رضا اختیاری امیری؛ محمد صادق تابعی؛ عباس دهرویه

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 55-82

چکیده
  پژوهش حاضر در‌صدد است نقش تلگرام را در ایجاد تهدیداتی که در سال‌های اخیر امنیت ملی ایران را با خطر مواجه ساخته‌اند مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین سوال اصلی بر این محور قرار دارد که پیام‌رسان تلگرام ...  بیشتر
تاثیر کوانتوم دیپلماسی بر بعد اقتصادی امنیت انسانی جمهوری اسلامی ایران
تاثیر کوانتوم دیپلماسی بر بعد اقتصادی امنیت انسانی جمهوری اسلامی ایران

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ جعفر امانی خجسته

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 83-108

چکیده
  ما در جهانی زندگی می کنیم که از نظر تکنولوژی عصر کوانتوم نامیده می شود. انرژی هسته ای، کامپیوترها، بارکدخوان ها و جراحی های لیزری تنها چند نمونه جالب از نتایج جالب توجه تئوری فیزیک قرن بیستم یعنی فیزیک ...  بیشتر
بررسی تأثیرات اهداف منطقه ای ایران، عربستان و آمریکا بر الگوهای موازنة قدرت منطقه‌ای در حوزة ژئواستراتژیک غرب آسیا پس از حادثة 11 سپتامبر 2001
بررسی تأثیرات اهداف منطقه ای ایران، عربستان و آمریکا بر الگوهای موازنة قدرت منطقه‌ای در حوزة ژئواستراتژیک غرب آسیا پس از حادثة 11 سپتامبر 2001

بهنام شریف پور؛ علی باقری زاده؛ مجید گل پرور

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 109-135

چکیده
  حادثة 11 سپتامبر 2001، منجر به شکل‌گیری توازن قدرت جدید منطقه‌ای در غرب آسیا شد، به‌گونه‌ای که اهدف‌ منطقه‌ای بازیگران آن طیفی از توازن قوای سنتی تا توازن تهدید را رقم زد. در این پژوهش تحلیلی– توصیفی، ...  بیشتر
ارزیابی علل رشد و گسترش افراط گرایی مذهبی در آسیای مرکزی (2009-2019)
ارزیابی علل رشد و گسترش افراط گرایی مذهبی در آسیای مرکزی (2009-2019)

فاطمه بختیارزاده؛ مهدی جاودانی مقدم

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 137-160

چکیده
  پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی مدل توسعه کمونیستی و روی کارآمدن رژیم های ریاست جمهوری اقتدارگرا در جوامع آسیای مرکزی، مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی، موجبات اختلال در روند برقراری نهادهای ...  بیشتر
مطالعه میدانی رویکرد ژئوپلیتیک ترکیه در حوزه اوراسیا با تأکید بر منابع انرژی در منطقه قفقاز.
مطالعه میدانی رویکرد ژئوپلیتیک ترکیه در حوزه اوراسیا با تأکید بر منابع انرژی در منطقه قفقاز.

رضا احمدی موسی آباد؛ علی محمد زاده؛ احمد اشرفی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 161-180

چکیده
  قفقاز منطقه ای کوهستانی در جنوب غربی روسیه است که محلی برای رقابتها و منازعات قدرتهای بزرگ از جمله ایران، روسیه، ترکیه و آمریکا بوده است. در این منطقه پنج نوع رقابت و برخورد منافع را می‌توان طبقه‌بندی ...  بیشتر
شناسایی و اولویت‌بندی حمایت‌های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران از منظر صاحب‌نظران ایرانی.
شناسایی و اولویت‌بندی حمایت‌های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران از منظر صاحب‌نظران ایرانی.

سیدمرتضی موسوی دارانی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 181-196

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی انواع حمایت‌های حمایت‌های اجتماعی-اقتصادی از پناهندگان در ایران انجام شد. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی-توصیفی و با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته انجام شد. به لحاظ ...  بیشتر
ابزارهای ایالات متحده آمریکا برای تحدید قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران
ابزارهای ایالات متحده آمریکا برای تحدید قلمروسازی ژئوپلیتیکی ایران

فرزین زندی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 197-218

چکیده
  تمایل ایران برای نقش‌آفرینی منطقه‌ای با توجه به عناصری چون موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور و همچنین اتخاذ استراتژی فعال‌سازی گروه‌های غیردولتی خارجی به عنوان بازوهای منطقه ای خودبه گسترش نفوذ و افزایش ...  بیشتر
چین و قدرت نرم با تاکید بر ادبیات جهان پساآمریکایی
چین و قدرت نرم با تاکید بر ادبیات جهان پساآمریکایی

مجید دشتگرد؛ عیسی مرادی افراپلی؛ رامین بخشی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 219-237

چکیده
  جهان پسا آمریکایی بیانگر شرایط و موقعیت نظام بین الملل در عصری است که در قالب آن هژمونی آمریکا با چالش مواجه شده و مجموعه ای از بازیگران جدید نیز در حال رشد هستند.اغلب متفکرینی که در این زمینه اندیشه ورزی ...  بیشتر
سرمایه‌های فرهنگی و هژمونیک شدن طبقه متوسط سنتی (مورد مطالعه: 1360-1357)
سرمایه‌های فرهنگی و هژمونیک شدن طبقه متوسط سنتی (مورد مطالعه: 1360-1357)

علی جان مرادی جو

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 239-259

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف، تبیین نقش سرمایه‌های فرهنگی اقشار طبقه متوسط سنتی در هژمونیک شدن آن‌ها بر دیگر اقشار و گروه‌های سیاسی در دوران شکل‌گیری انقلاب اسلامی با استفاده از نظریه میدان و سرمایه پیر بوردیو ...  بیشتر
اندک سالاری و شکست برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران دهه 1350
اندک سالاری و شکست برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران دهه 1350

محمد رادمرد؛ علی آذری مقدم؛ عادل فاریابی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 261-281

چکیده
  توسعه اقتصادی در جهان امروز دغدغه بسیاری از دولت‌هاست. مسئله مهم این است که اولا دولت‌ها چگونه می‌توانند در مسیر توسعه قرار بگیرند و ثانیا چه رویه‌ای را در پیش بگیرند که از مدار آن خارج نشوند. نتایج ...  بیشتر
پیشگیری از جرائم کودکان با نگاهی به اسناد بین‌المللی؛ مطالعه موردی شیراز
پیشگیری از جرائم کودکان با نگاهی به اسناد بین‌المللی؛ مطالعه موردی شیراز

صادق خادمی؛ علی جانی پور؛ کرم جانی‌پور

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، صفحه 283-294

چکیده
  پیشگیری از جرایم به ویژه جرایم کودکان از موضوعات مهم جرم شناسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی پیشگیری از جرائم کودکان با نگاهی به اسناد بین‌المللی؛ مطالعه موردی شیراز پرداخته شود. این تحقیق به روش ...  بیشتر