تحلیل نشانه‌شناختی قدرت در روایات ‌امامان شیعه‌(ع)
تحلیل نشانه‌شناختی قدرت در روایات ‌امامان شیعه‌(ع)

حمداله اکوانی؛ سید داوود موسوی؛ علی باقری دولت آبادی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 9-29

چکیده
  قدرت از جمله مفاهیمی است که تاکنون از منظرهای مختلف تعریف شده است. تقسیم قدرت به گونه‌های مختلف سخت، نرم، هوشمند و... حاکی از گستردگی دیدگاه‌ها در مورد این مفهوم است. بحث از قدرت، منابع و شیوه‌های اعمال ...  بیشتر
منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه
منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه

محمد احدی؛ خسرو بوالحسنی؛ جواد قاصدنظامیان

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 31-48

چکیده
  منافع ملی مجموعه شرایط و امکانات پویایی است که تحقق نیازهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را میسر می‌سازد. این شرایط و امکانات خود ملهم از وضع ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ...  بیشتر
بررسی مقایسه ای مفهوم و جایگاه «حاکمیت» در سامانه نظری ابن خلدون و نوربرت الیاس
بررسی مقایسه ای مفهوم و جایگاه «حاکمیت» در سامانه نظری ابن خلدون و نوربرت الیاس

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ نرجس شیری

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 49-71

چکیده
   «حاکمیت»، در زمره مفاهیمی است که همواره در مرکز بحث و تحلیل و اندیشه­ ورزی مکاتب، متفکرین و نظریه­ پردازان علوم اجتماعی قرار داشته است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی آراء و اندیشه­های دو متفکر ...  بیشتر
تبیین موضع گیری نظامی ایران پس از جنگ جهانی دوم (1325تا 1326ه.ش) بر اساس نظریه ی رئالیسم تدافعی
تبیین موضع گیری نظامی ایران پس از جنگ جهانی دوم (1325تا 1326ه.ش) بر اساس نظریه ی رئالیسم تدافعی

فریبا ترجمان؛ فاطمه نصرالهی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 73-95

چکیده
  در پدیده جنگ و ناامنی مسائل امنیتی به ویژه مرزها اهمیت ویژه‌ای می‌یابند. این مسأله در ایران بعد از جنگ جهانی دوم که با اشغال نیروهای متفقین و توجه آمریکا به مسائل امنیتی خود روبرو شد صدق می کند اهمیت ...  بیشتر
سیاست خارجی دونالد ترامپ درخاورمیانه وتاثیرآن برکاهش تنش بین رژیم صهیونیستی و عربستان
سیاست خارجی دونالد ترامپ درخاورمیانه وتاثیرآن برکاهش تنش بین رژیم صهیونیستی و عربستان

رحیم پیری؛ علیرضا رضایی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 97-124

چکیده
  دکترین سیاست خارجی دولت ترامپ مبتنی برسه رکن نخست آمریکا،نظامی‌گری وناسیونالیسم اقتصادی بود که برپایه ی آن،کشورها به عنوان اهداف بالقوه ای برای تعامل وتلاش برای تاثیرگذاری درجهت سازگاری بامنافع ملی ...  بیشتر
ریشه ها و علل خشونت سیاسی در خاورمیانه
ریشه ها و علل خشونت سیاسی در خاورمیانه

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 125-153

چکیده
  پژوهش حاضر قصد دارد با اتکا به دیدگاه نظری هانتینگتون(نظریه نوسازی) و رویکرد نظری رابرت گر(محرومیت نسبی)، ریشه ها و علل خشونت سیاسی در خاورمیانه را تحلیل کند. سوال اصلی پژوهش این است که، چه عواملی به وقوع ...  بیشتر
آسیب شناسی بازیگران غیردولتی؛ خشونت گرایی، زمینه ها و راهکار ها
آسیب شناسی بازیگران غیردولتی؛ خشونت گرایی، زمینه ها و راهکار ها

کمیل نادری مهدی؛ سمیه قنبری

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 155-179

چکیده
  سازمان‌های غیردولتی یا سازمان‌های مردم نهاد «NGO» به عنوان‌ سازمان‌های مستقل از دولت، غیر‌انتفاعی و اعضا خودجوش و مردمی امروزه سهم مهمی در ایفای نقش در حوزه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، ...  بیشتر
نقش وکلا در نقل و انتقال بین‌المللی در نظام منطقه ای
نقش وکلا در نقل و انتقال بین‌المللی در نظام منطقه ای

میلاد نظری

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 181-203

چکیده
  مقاله حاضر درصدد است تا نقش وکلا در نقل و انتقال بین‌المللی در نظام منطقه ای را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؛ وکالت از جمله مهم‌ترین عقودی است که در جامعه امروزی کاربرد دارد، در این بین وکالت دادگستری ...  بیشتر
بررسی علل تهاجم نظامی امریکا و پیامدهای آن بر مردم عراق
بررسی علل تهاجم نظامی امریکا و پیامدهای آن بر مردم عراق

عباسعلی طالبی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 205-230

چکیده
  مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این سوال که حمله امریکا چه پیامدهایی بر مردم عراق داشته می پردازد. این فرضیه مطرح شد که به نظر می‌رسد امریکا با حمله به عراق در راستای تعقیب منافع خود، با تأکید ...  بیشتر