نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، وروابط بین الملل واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه،ایران

چکیده

مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این سوال که حمله امریکا چه پیامدهایی بر مردم عراق داشته می پردازد. این فرضیه مطرح شد که به نظر می‌رسد امریکا با حمله به عراق در راستای تعقیب منافع خود، با تأکید بر تمرکز قدرت و به بهانه ارتباط صدام با گروههای تروریستی و تلاش این کشور برای مخفی کردن سلاحهای کشتار جمعی خسارتهای اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری را بر مردم عراق تحمیل نموده است.یافته ها نشان می دهد اولاً سقوط رژیم بعث نه تنها موجب ورود عراق به مرحله جدیدی از بی ثباتی و به ویژه وضعیت خلأ قدرت در مرکز شد بلکه کشورهای مختلف به فراخور اهداف منطقه ای و امنیت ملی خود سعی در بسط نفوذ در این کشور و مانع افزایش نفوذ رقبای خود در عراق داشتند. ثانیاً با فروپاشی حکومت، الگوی تعاملات و روابط بین گروههای قومی، نژادی و مذهبی عراق را با چالش روبرو کرده و منجر به افزایش خشونت های سازمان یافته و شکاف های قومی در سطوح وسیع شده. ثالثاً حمله امریکا نه تنها اقتصاد را متلاشی و شهروندان را با فقر و قحطی روبرو کرده بلکه محرومیت گسترده زنان عراقی در تمام سطوح از زندگی عمومی و اجتماعی را تشدید کرد.

چکیده تصویری

بررسی علل تهاجم نظامی امریکا و پیامدهای آن بر مردم عراق

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the causes of the American military invasion and its consequences on the Iraqi people

نویسنده [English]

  • AbbasAli Talebi

Assistant Professor, Department of Political Science, and International Relations, Savdkoh Branch, Islamic Azad University, Savadkoh, Iran,

چکیده [English]

Using the descriptive-analytical method, the present article investigated the consequences of the American military campaign on the Iraqi people based on aggressive realism, and raised the question of what economic, political and social consequences this invasion had on the Iraqi people?In response to the question, this hypothesis was raised that it seems that the US has inflicted a lot of economic and social damage on the Iraqi people by attacking Iraq in pursuit of its own interests and by emphasizing the concentration of power and ensuring energy security The findings of the research show that first of all, the fall of the Baath regime not only caused Iraq to enter a new stage of instability and especially the power vacuum situation in the center,yes,different countries tried to expand their influence in this country in pursuit of their regional goals and national security. and prevent the increase of the influence of their competitors in Iraq. Ethnic gaps have widened in levels. Thirdly, the war and internal conflicts in Iraq not only intensified the widespread deprivation of Iraqi women at all levels of public and social life, but also increased poverty, migration of elites, closure of schools and destruction of historical buildings

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baath
  • oil
  • terrorism
  • women
  • children and educational system