بررسی و تببین رابطه روسیه و آمریکا بر اساس نظریه نئورئالیسم
بررسی و تببین رابطه روسیه و آمریکا بر اساس نظریه نئورئالیسم

مهدی باقی مجرد؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 1-20

چکیده
  پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که روابط آمریکا و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ در عرصه نظام بین الملل چه مراحلی را از زمان جنگ سرد تا به امروز پشت سر نهاده است؟ در پاسخ به این سؤال، علاوه بر طرح رهیافت نظری ...  بیشتر
بررسی فرایند همگرایی در سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو
بررسی فرایند همگرایی در سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو

محمدتقی آذرشب؛ مهدی صانعی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 21-42

چکیده
  فرایند جهانی شدن اقتصاد وآثار آن بر زندگی ملل مختلف در سالهای اخیر موجب شده است تا دولتها با حساسیت ویژه‌ای به شناخت همه جانبه این پدیده و اتخاذ تصمیمات مناسب برای بهره گیری از فواید و کاهش مضار آن همت ...  بیشتر
تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در پایداری و پویایی فرآیند تکاملی بیداری اسلامی و تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه
تأثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در پایداری و پویایی فرآیند تکاملی بیداری اسلامی و تغییر معادلات قدرت در خاورمیانه

محمدرضا الفی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 43-67

چکیده
  پایداری و پویاییِ فرآیند تکاملی بیداری اسلامی یکی از دغدغه‌ها و مسائل مهم و حساسی است که ذهن بسیاری از دلسوزان این حرکت را به خود مشغول داشته است. این مسأله، از زمانی آشکار و تشدید گردید که کشورهای سلطه‌جو ...  بیشتر
دیپلماسی نوین هند و نگرش این کشور به سازمان همکاری شانگهای
دیپلماسی نوین هند و نگرش این کشور به سازمان همکاری شانگهای

محمدجواد قهرمانی؛ محمدرضا حق شناس

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 69-87

چکیده
  نگرش مثبت و تمایل به همکاری با سازمان همکاری شانگهای توسط هند نشأت گرفته از سیاست خارجی نوین هند می‌باشد که از دهه 1990 دنبال شده است. اگر بخواهیم بصورت خلاصه این سیاست خارجی را وصف نماییم می‌توان آن را ...  بیشتر
تحول در مفهوم نظم بین الملل
تحول در مفهوم نظم بین الملل

محمدرضا بهادرخانی؛ علی اصغر محمدی دارابی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 89-117

چکیده
  مفهوم نظم بین الملل در نظریات مختلف روابط بین الملل تعاریف متفاوتی را به خود گرفته است. هر کدام از این نظریات بر مبنای مفاهیم هستی شناسی و معرفت شناسی خود تعریف از نظم بین الملل را ارائه می‌دهند. پارادایم ...  بیشتر
رویکردهای بین‌المللی و موانع سیاستی و راهبردی توسعه روستایی در ایران
رویکردهای بین‌المللی و موانع سیاستی و راهبردی توسعه روستایی در ایران

حمیدرضا قوام ملکی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 119-148

چکیده
  واقعیت‌های آشکاری نشان می‌دهد که طی چهار دهه اخیر هم در تدوین سیاست‌ها و راهبردها و هم در اجرای برنامه‌های توسعه روستایی اشتباهات راهبردی زیادی مرتکب شده‌ایم که به مانعی برای توسعه این مناطق مبدل ...  بیشتر