جامعه یا اجتماع؛ معضله توسعه سیاسی در ایران
جامعه یا اجتماع؛ معضله توسعه سیاسی در ایران

حسین دوست محمدی؛ محمد رادمرد

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  توسعه بخصوص در وجه سیاسی آن گویا آینده‌ای است که عموم نخبگان ملتهای توسعه نیافته آرزومند حرکت در مسیر آن و دستیابی به اهداف آن هستند. حرکت در این مسیر پر فراز و نشیب مستلزم برخورداری از برخی زمینه‌هاست. ...  بیشتر
نقش‌آفرینی امپریالیسم کلاسیک در توسعه‌ی سیاسی هندوستان
نقش‌آفرینی امپریالیسم کلاسیک در توسعه‌ی سیاسی هندوستان

فرزاد محمدی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1403

چکیده
  مطالعه عواملی که بر روی توسعه‌ی سیاسی کشورها تأثیر می‌گذارند مانند تأثیرات مثبت و منفی امپریالیسم و سلطه‌گری اعمال‌شده توسط کشورهای استعمارگر می‌تواند برای سایر ساختارهای سیاسی به‌منظور الگوبرداری ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های دموکراتیزاسیون در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی
بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های دموکراتیزاسیون در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ محمد مجاهد زاده؛ مرضیه کرمی؛ مالک آوریده

دوره 7، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 29-55

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های تحکیم و تثبیت دموکراسی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی بر پایه نظریه نوسازی مارتین لیپست و لری دایموند است. آنچه در پژوهش حاضر مورد پرسش قرارگرفته ...  بیشتر
ارزیابی علل رشد و گسترش افراط گرایی مذهبی در آسیای مرکزی (2009-2019)
ارزیابی علل رشد و گسترش افراط گرایی مذهبی در آسیای مرکزی (2009-2019)

فاطمه بختیارزاده؛ مهدی جاودانی مقدم

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 137-160

چکیده
  پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی مدل توسعه کمونیستی و روی کارآمدن رژیم های ریاست جمهوری اقتدارگرا در جوامع آسیای مرکزی، مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی، موجبات اختلال در روند برقراری نهادهای ...  بیشتر
موانع روشنفکران مشروطه در زمینه‌سازی حوزه عمومی به عنوان مقدمه‌ای برای دموکراسی ایـران
موانع روشنفکران مشروطه در زمینه‌سازی حوزه عمومی به عنوان مقدمه‌ای برای دموکراسی ایـران

رضا میرزاد؛ مقصود رنجبر؛ محمدحسین اسدی داود آبادی

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1399، ، صفحه 171-183

چکیده
  در این پژوهش سعی بر آن است تا نقش روشنفکران دوران مشروطه در شکل‌گیری حوزه عمومی را بررسی کرده و به ایران پرسش پاسخ دهد که چرا روشنفکران ایرانی نتوانسته‌اند فرهنگ گفت‌وگوی، انتقادی را به‌عنوان مقدمه‌ای ...  بیشتر
موانع تحقق دموکراسی در آسیای مرکزی
موانع تحقق دموکراسی در آسیای مرکزی

یوسف کرمی؛ امین نواختی مقدم

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1399، ، صفحه 21-39

چکیده
  دموکراسی امروزه به عنوان مطلوب‌ترین شکل نظام سیاسی در قرن اخیر شناخته شده و در حال گسترش و تسری به اکثر نقاط دنیا است. کشورهای زیادی در صدد بر قراری نظام سیاسی مطابق با الگوی دموکراتیک بر آمدند و ساختارهای ...  بیشتر
غایت دولت و ساخت قدرت «بررسی سه رویکرد متفاوت»
غایت دولت و ساخت قدرت «بررسی سه رویکرد متفاوت»

فریبرز وفاجو؛ مقصود رنجبر؛ ماشاالله حیدر پور

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1399، ، صفحه 169-191

چکیده
  قدرت مهمترین مفهوم در سیاست و جامعه هست و کارکردهای قدرت، پیامدهای قدرت، براشت ها از قدرت، همگی در اندیشه و علم سیاست از اهمیت زیادی برخوردار است. به نظرمی رسد تبیین های گوناگونی از سوی اندیشمندان درباب ...  بیشتر