سیاست خاورمیانه ای روسیه پس از انقلاب های عربی: مطالعه موردی سوریه
سیاست خاورمیانه ای روسیه پس از انقلاب های عربی: مطالعه موردی سوریه

سید حسن میرفخرائی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 1-24

چکیده
  موج خیزش های انقلابی در کشورهای عربی خاورمیانه از یک سو منجر به سرنگونی دولت های حاکم در تونس، مصر، لیبی و یمن شد و از سوی دیگر فضای شکل گیری جنگ داخلی در سوریه را فراهم ساخت. همزمان با گسترش حرکت های انقلابی ...  بیشتر
خاستگاه درونی، منطقه ای و فرامنطقه ای بحران ژئوپلیتیکی یمن
خاستگاه درونی، منطقه ای و فرامنطقه ای بحران ژئوپلیتیکی یمن

سروش امیری؛ جواد کیانی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 25-57

چکیده
  کشور یمن از ابتدای شکل‌گیری، دائماً دچار بحران‌های داخلی و منطقه‌ای بوده است که می‌توان به جنگ‌های 1994 بین یمن شمالی و جنوبی و نیز تجاوز نیروی نظامی جمال عبدالناصر و سرکوب شیعیان این کشور در سال 1962 ...  بیشتر
بحران سوریه، غرب و استراتژی موازنه ضعف
بحران سوریه، غرب و استراتژی موازنه ضعف

سعید چهرآزاد؛ ابوالقاسم طاهری؛ عقیل صابرورگ

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 59-81

چکیده
  با توجه به مقتضیات بین المللی و داخلی رژیم‌های سیاسی که در جریان تحولات اخیر خاورمیانه، حاکمیتشان در معرض تهدید جدی واقع شد؛ هر کدام از این کشورها مسیر متفاوتی را پیمودند. در این میان بحران سوریه به جنگ ...  بیشتر
بررسی دیپلماسی ‌عمومی فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی(2016-2000)
بررسی دیپلماسی ‌عمومی فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی(2016-2000)

عباسقلی عسگریان؛ علی تاجیک؛ رحیم نوروزی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 83-108

چکیده
  باتوجه به اهمیت روزافزون و نقش‌آفرینی موثر دیپلماسی‌عمومی در سیاست بین‌الملل، کشورها سعی در استفاده‌بردن هرچه بیشتر از این ابزار جهت پیش‌برد منافع سیاسی خود دارند و به این منظور در زمینه‌هایی چون ...  بیشتر
تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای
تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای

وحید آرایی؛ مهرنوش میرزاامرجی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 109-135

چکیده
  اصول حقوق بین الملل عمومی حاکم بر قطع روابط تجاری نظر به وابستگی روز افزون کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت رابطه بین کشورها برای تنظیم کنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحریم اقتصادی را بعنوان سلاحی برای ...  بیشتر
الزامات امنیت منطقه‌ای و استراتژی امنیتی ایران در خاورمیانه
الزامات امنیت منطقه‌ای و استراتژی امنیتی ایران در خاورمیانه

محمدتقی آذرشب؛ سید محمدجواد مومنی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 137-161

چکیده
  امنیتی سازی یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهای منطقه خاورمیانه است نظر به اهمیت امنیت در ساختار نظام بین الملل منطقه خاورمیانه را باید یکی از مناطقی دانست که رویکردهای امنیتی در آن از اهمیت قابل ملاحظه‌ای ...  بیشتر