تحلیلی برسیاستگذاری عمومی در قالب اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در دوره پهلوی دوم
تحلیلی برسیاستگذاری عمومی در قالب اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در دوره پهلوی دوم

حسن عزیزی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 65-92

چکیده
  در زمان پهلوی دوم، درقالب اجرای برخی از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و عمرانی در راستای توسعه ورشد کشوربه عنوان اقدامات و سیاستگذاری های عمومی در دستور کاردولت قرارگرفت. هدف این برنامه ها ...  بیشتر
اندک سالاری و شکست برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران دهه 1350
اندک سالاری و شکست برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران دهه 1350

محمد رادمرد؛ علی آذری مقدم؛ عادل فاریابی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 261-281

چکیده
  توسعه اقتصادی در جهان امروز دغدغه بسیاری از دولت‌هاست. مسئله مهم این است که اولا دولت‌ها چگونه می‌توانند در مسیر توسعه قرار بگیرند و ثانیا چه رویه‌ای را در پیش بگیرند که از مدار آن خارج نشوند. نتایج ...  بیشتر
بررسی و مقایسه مولفه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی (مورد مطالعه: گرایش به داعش)
بررسی و مقایسه مولفه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی (مورد مطالعه: گرایش به داعش)

محسن دیانت؛ محمد فرهادی؛ مجتبی عباسی قادی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 119-144

https://doi.org/10.29252/JPS.4.14.119

چکیده
  مقاله حاضر درصدد بررسی و مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای آسیای میانه عضو گروه اسلام گرایی افراطی (مورد مطالعه: گرایش به داعش) بوده است. از این منظر داده های پژوهش با استفاده ...  بیشتر
نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه
نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه

سعید جهانگیری؛ جهانگیر معینی علمداری

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1398، ، صفحه 119-147

چکیده
  DOR:20.1001.1.25884565.1398.3.11.5.6 علیرضا علوی تبار از روشنفکران دینی مطرح ایران، متولد 1337 شیراز در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، فوق لیسانس برنامه ریزی و توسعه را از دانشگاه اصفهان و دکتری را در رشته خط مشی گذاری ...  بیشتر