نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 فوق دکترا روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

در چند سال اخیر با پیدایشِ انقلاب صنعتیِ چهارم و بسیط یافتن نظام‌هایِ سایبری، سیاستگذاری تکنولوژی به عنوان عنصری حیاتی و ارزشمند تلقی شده و نوآمد کردن آن به عنوان مولفه‌ای از توسعه‌یافتگی و قدرت محسوب می‌شود. اهمیت این موضوع را زمانی بهتر متوجه می‌شویم که رقابت‌های استراتژیکِ بازیگران بین‌المللی-عموما قدرت‌های بزرگ- جهتِ فعالیت‌های خود را به سمت و سوی تحقیق و توسعه در حوزۀ فناوری‌های نوظهور سوق داده و در حال تبدیل کردن آن به یکی از مهمترین مزیت‌های راهبردی در محیط داخلی و جهانی هستند. این مقاله با مفروض گرفتن آیندۀ رقابتِ ژئوپلیتیک-ژئواستراتژیک با محوریتِ تکنولوژی و نوعِ رگولاتوری آن و با بهره‌گیری از روش تحلیلی-توصیفی به دنبالِ پاسخِ به این سوال است که "فناوری" چگونه توسط جوهرۀ دوانگارِ سیاستگذاری و تنظیم‌گری دچار دگردیسی شده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سیستم‌های پیشرفتۀ فناورانه با بازتولید مولفه‌های نوینِ ژئوپلیتیکی و استفاده از کارکردهای نظامی، امنیتی، سیاسی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچریِ آن، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در ارتقاء، تحول و تطورِ پیشرفت و قدرت کشورها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A theoretical window on the policy of new technology

نویسندگان [English]

  • seyed jalal dehghani 1
  • saeed chehrazad 2

1 Department of International Relations, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Postdoctorate in International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran

چکیده [English]

In recent years, with the emergence of the fourth industrial revolution and the simplification of cyber systems, technology policy is considered as a vital and valuable element, and its innovation is considered as a component of development and power. We understand the importance of this issue better when the strategic competition of international players - generally the great powers - have pushed the direction of their activities towards research and development in the field of emerging technologies and are currently Turning it into one of the most important strategic advantages in the domestic and global environment. This article assumes the future of geopolitical-geostrategic competition centered on technology and its regulatory type and by using the analytical-descriptive method seeks to answer the question of how "technology" has been transformed by the dual nature of policymaking and regulation. Is? The findings of the research show that advanced technological systems by reproducing new geopolitical components and using its military, security, political, geoeconomic and geocultural functions have a significant impact on the promotion, transformation and development of the progress and power of countries. has it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • policy making
  • regulatory
  • research and development
  • policy network
  • portal design