نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسنده

دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

جرائم زیست‌محیطی دارای آثار مخربی برای طبیعت و منابع طبیعی هستند که با توجه به‌شدت در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند. مهم‌ترین مسئله‌ای که وجود دارد ضرورت جرم انگاری این‌گونه جنایات علیه محیط‌زیست است که بر طبق آن هنجارهای مربوطه در این زمینه شناسایی و موردبررسی قرار گیرند. در اصل جنایات زیست‌محیطی رازمانی می‌توان به‌طور قطعی کاهش داد که آثار مهم بودن این‌گونه جرائم در انظار بین‌المللی درک شده، در اسناد مهم بین‌المللی به مخرب بودن آن برای طبیعت و بشریت اشاره گشته و به‌وسیله‌ی مراجع کیفری بین‌المللی مورد تعقیب قرار گیرد که این مسئله نیز مستلزم جرم انگاری این جنایات در بخش جنایات مهم بین‌المللی در اساسنامه‌ی مرجع کیفری بین‌المللی دارای صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین‌المللی است. در چنین شرایطی می‌بایست جرائم زیست‌محیطی را در لیست جرائم شناسایی‌شده همچون جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی قرارداد تا دیوان بتواند به پیگیری آن‌ها بپردازد. یافته‌های پژوهش با استناد به روش توصیفی تحلیلی، بیان می‌دارد دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند اکثر جنایات زیست‌محیطی را به شرطی که در زمان جنگ رخ‌داده باشند، در ردیف جنایات جنگی قرار داده و تحت پیگرد کیفری قرار دهد و به دنبال آن به این‌گونه جنایات در دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اصل صلاحیت جهانی رسیدگی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Applying the jurisdiction of the International Criminal Court to environmental crimes: crimes against humanity and war crimes

نویسنده [English]

  • parisa esteki

faculty of law, Islamic Azad University Najafabad, Esfahan, Iran

چکیده [English]

Environmental crimes have destructive effects on nature and natural resources, which are categorized according to severity, the most important issue is the need to criminalize such crimes against the environment, according to which the relevant norms in These areas can be identified and investigated, in principle, environmental crimes can be definitively reduced when the effects of the importance of such crimes on the internationally perceived international documents point to their destructive nature and humanity. And to be prosecuted by international criminal authorities, which also requires the criminalization of these crimes in the section of major international crimes in the Statute of the only international criminal authority with universal jurisdiction, namely the International Criminal Court. In such circumstances, environmental crimes should be included in the list of identified crimes, such as crimes against humanity and war crimes, so that the Court can pursue them. The research findings are expressed by descriptive-analytical method indicate that the International Criminal Court can classify and prosecute most environmental crimes as war crimes, provided that they occurred during the war, followed by such crimes in the Criminal Court Internationally in accordance with the principle of universal Jurisdiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Crimes
  • International Criminal Court
  • Crimes against Humanity
  • War Crimes
  • Jurisdiction