نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسین(ع)تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه رسانه و فناوری‌های نوین ارتباطی، به عنوان ابزاری کارآمد جهت تحقق سیاست و استراتژی‌های کنشگران عرصه روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند. از جمله کنشگران این عرصه، دولت آمریکا است که همواره با اتکا بر ابزار رسانه و تکنیک‌های متعدد و متنوع رسانه‌ای در پی کنترل و مدیریت تحولات عرصه بین‌الملل جهت تأمین منافع خود می‌باشد. موضوعی که در تحولات چند سال اخیر جوامع اسلامی و نیز جمهوری‌اسلامی ‌ایران و همچنین پیدایش جنبش‌های نوین اجتماعی در این کشورها می‌توان شاهد بود. بنابراین، اینکه کیفیت مواجهه رسانه‌ای آمریکا در قبال تحولات این جوامع به چه شکل بوده است، پرسش اصلی پژوهش حاضر را شکل می‌دهد. پرسشی که با استفاده از منابع معتبر و با تکیه بر روشی تحلیلی و بررسی محتوای اخبار منتشره از سوی رسانه‌های مطرح آمریکایی درصدد پاسخ به آن هستیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که آمریکا در مواجهه با جنبش‌های نوین اجتماعی با استفاده از ابزار بازنمایی رسانه‌ای خود و در چارچوب گفتمان غرب محور، در ﭘﯽ دﻓﻊ تهدید و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ناشی از جنبش‌های نوین اجتماعی در جهان اسلام بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Representation of the American media of new social movements In the Islamic world (2009-2020)

نویسندگان [English]

  • mohammadAli barzanoni 1
  • mohammad Bavandpuri 2
  • javad aghabeygialamdari 3

1 Faculty of Imam Hussein University (AS)

2 Imam Hussein University

3 a

چکیده [English]

Today, new media and communication technologies are considered as an effective tool for implementing the policies and strategies of actors in the field of international relations. Among the actors in this field is the US government, which has always relied on media tools and various media techniques to control and manage developments in the international arena to ensure its interests. This issue can be seen in the developments of the Islamic societies of the last few years, as well as the Islamic Republic of Iran, as well as the emergence of new social movements in these countries. Thus, the quality of the American media's response to the developments in these societies forms the main question of the present study. This is a question that we are trying to answer by using reliable sources and relying on an analytical method and reviewing the content of news published by major American media. The findings of the study indicate that the United States in the face of new social movements using its media representation tools and in the context of Western-oriented discourse, in the 12 threats and odds of emerging from new social movements It has been in the Islamic world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Media Representation
  • New Social Movements
  • Islamic World
  • America