واکاوى الگوى سیاست خارجى کشور بحرین
واکاوى الگوى سیاست خارجى کشور بحرین

علی رضایی؛ وحید شربتی؛ محدثه حیدری

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1399، ، صفحه 65-90

چکیده
  کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که على رغم اینکه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى دهند تحت حکومت 30 درصد جمعیت سنى قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت ...  بیشتر