نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ایران و عربستان از قدرت­های مهم منطقه­ غرب آسیا محسوب می­شوند و هریک درپی افزایش نفوذ خود در این مناطق و نیز در جهان اسلام می­باشند که این خود باعث رقابتی روزافزون بین دو کشور شده است؛ رقابت میان دو کشور بر سیر روابط فی مابین تأثیر بسزایی داشته و فراز ونشیب های فراوانی را طی کرده است. درمسیر این روابط گاه این دو کشور بر سر مسائل منطقه ای، فرهنگی و مذهبی تقابل داشته­اند و گاه بر سر منافع  مشترک با هم همکاری کرده اند. این پژوهش با طرح این سؤال که روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در راستای نظریه توازن قدرت منطقه ای چگونه بوده است، به این پاسخ رسیده است که روابط این دو کشور بر تحولات و سیاست­های منطقه­ای تأثیر گذار بوده و دو کشور در طول سه دهه گذشته در اِعمال سیاست­های منطقه­ای به رقابت پرداخته­اند. در واقع روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را باید یکی از دشوارترین عرصه­های دیپلماسی خارجی کشور در سه دهه گذشته ارزیابی کرد و روابط و کنش های کشور عربستان به عنوان یک قدرت منطقه ای در برابر جمهوری اسلامی ایران را می توان در چارچوب مربوط به رقابت­های منطقه­ای در ذیل نظریه توازن قدرت منطقه­ای مورد تحلیل و بررسی قرار دادکه چه متغیرهای تأثیرگذاری باعث ایجاد کنش­های مختلف در روابط گردیده است؛ و این متغیرهای تأثیرگذار در تغییر موازنه قوا چگونه موجب حساسیت منطقه ای شده است. این پژوهش با بهره­ گیری از اسناد و تحلیل­های مرتبط، با روش تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia in line with the regional power balance theory

نویسنده [English]

  • Hosseinali Mehrnia

Assistant Professor, Department of Islamic Studies, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Iran and Saudi Arabia are considered important powers in the West Asian region, and each is seeking to increase its influence in these regions as well as in the Islamic world, which has caused an increasing competition between the two countries. The competition between the two countries has had a significant impact on the relationship between them and has gone through many ups and downs. In the course of these relations, sometimes these two countries have clashed over regional, cultural and religious issues, and sometimes they have cooperated on common interests. By raising the question of how the relations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia have been in line with the regional balance of power theory, this research has reached the answer that the relations between these two countries have influenced regional developments and policies and the two countries During the last three decades, they have competed in the implementation of regional policies. During the last three decades, they have competed in the implementation of regional policies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Saudi Arabia
  • theory
  • foreign
  • relations