نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

پس از تحولات موسوم به بهار عربی ادراکات سعودی‌ها نسبت به افزایش قدرت و نفوذ منطقه‌ای ایران به عنوان تهدید اصلی تغییر کرد. بر همین مبنا سعودی‌ها سیاست خارجی خود ازحالت محافظه‌کارانه حفظ وضع موجود به سیاست تهاجمی تغییر دادند و بدین ترتیب سیاست موازنه تهدید دردستگاه دیپلماسی عربستان به رویکردی غالب تبدیل گردید.در همین ارتباط، با توجه به نفوذ جریان تندرو وهابیت در ساختار سیاسی عربستان، بهره برداری از ظرفیت گروه‌های تروریستی و تکفیری که مستقیم و غیر مستقیم از بدنه این جریان رشدکردند؛ به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار موازنه‌ساز برای کاهش نفوذ و قدرت منطقه‌ای ایران و تهدیدات آن در نظر گرفته شد. بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه تروریسم تکفیری در راهبرد موازنه تهدید عربستان سعودی علیه ایران طی سال‌های 2011 تا 2022 است. این پژوهش به روش تحلیلی- تبیینی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی نگارش شده ‌است.

یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عربستان‌ سعودی جهت موازنه‌سازی در برابر تهدیدات و نفوذ ج.ا.ایران در منطقه خاورمیانه به ویژه در مناطقی نظیر سوریه، عراق و یمن از گروه‌های تروریستی تکفیری حمایت‌های گوناگونی بعمل آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The position of Takfiri terrorism in the balancing strategy of Saudi Arabia threat to Iran (2011-2022)

نویسندگان [English]

  • morteza Sheikh Darreh Ney 1
  • Reza ekhtiari amiri 2
  • Hossein rafie 3

1 Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Mazandaran University, Babolsar, Iran

3 Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

After the developments known as the Arab Spring, the perceptions of the Saudis regarding the increasing power and regional influence of Iran as the main threat changed. On this basis, the Saudis changed their foreign policy from a conservative mode of maintaining the status quo to an aggressive policy, and in this way, the threat balance policy became the dominant approach in the Saudi diplomatic apparatus. Saudi Arabia, exploiting the capacity of terrorist and takfiri groups that grew directly and indirectly from the body of this current; It was considered as one of the most important balancing tools to reduce Iran's influence and regional power and its threats. Therefore, the purpose of this article is to investigate the position of Takfiri terrorism in the balancing strategy of Saudi Arabia's threat against Iran during the years 2011 to 2022. This research has been written in analytical-explanatory method using library and internet sources.

The findings of the research indicate that Saudi Arabia has provided various support to Takfiri terrorist groups in order to balance against the threats and influence of Iran in the Middle East, especially in areas such as Syria, Iraq and Yemen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab spring
  • Takfiri terrorism
  • threat balance
  • Saudi Arabia
  • Iran