نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

موقعیت جغرافیایی، سابقه تمدنی، مذهب تشیع و نیز اکتشاف نفت در قرن اخیر جایگاه ویژه‌ای را در جهان برای ایران ایجاد نمود. در دوران پهلوی با نفوذ گسترده قدرت‌های فرا منطقه‌ای، حکومت ایران به عنوان ژاندارم منطقه و متحد استراتژیک غرب به رهبری ایالات متحده شد. با وقوع انقلاب اسلامی، استکبار جهانی که منافع استراتژیک خود در منطقه را در معرض خطر می‌دید، از طریق نفوذ، تحریم، تهدید، کودتا، تحریکات قومی و در نهایت جنگ تحمیلی در راستای شکست انقلاب و اعاده نظم پیشین بر آمد. گسترش دامنه جنگ نیز زمینه‌ساز نقش‌های هر چه بیشتر قدرت‌های فرا منطقه‌ای و فشار بر ایران برای پایان دادن به جنگ شد. لذا چگونگی این نقش‌ها در جنگ و همچنین دلایل آنها در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از بهترین نظریه‌هایی که می‌تواند شرایط حاکم بر نظام منطقه‌ای و ساختار نظام بین‌الملل را در شرایط جنگ عراق علیه ایران بعد از انقلاب را تشریح نماید، نظریه نوواقع‌گرایی می‌باشد، که در این تحقیق از آن استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Finding the Role of Extra-Regional Powers in the War between Iraq and Iran, Based on the Theory of Realism

نویسندگان [English]

  • rahmat abbastabar 1
  • mohammad radmard 2
  • ibrahi rohani 3

1 هیات علمی دانشگاه مازندران

2 a

3 a

چکیده [English]

Geographical location, civilization history, Shiite religion and oil discovery in the last century created a special place for Iran in the world. During the Pahlavi era, with the extensive influence of extra-regional powers, Iran's government became the gendarmerie of the region and a strategic ally of the West led by the United States. With the occurrence of the Islamic revolution, global arrogance, which saw its strategic interests in the region at risk, rose through influence, sanctions, threats, coup d'états, ethnic provocations and finally an imposed war in order to defeat the revolution and restore the previous order. The expansion of the scope of the war also laid the groundwork for more and more roles of trans-regional powers and pressure on Iran to end the war. Therefore, the nature of these roles in the war as well as their reasons will be investigated in this research. One of the best theories that can explain the conditions governing the regional system and the structure of the international system in the conditions of the war between Iraq and Iran after the revolution is the theory of neorealism, which has been used in this research. In this research, the method of referring to historical

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance of power
  • neorealism
  • structure of the international system
  • conflict of interests
  • hegemonic stability