نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

3 مدیر زائرین غیر ایرانی حرم مطهر امام رضا علیه السلام، مشهد، ایران

4 کارشناس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد، مشهد، ایران

5 مسئول منابع انسانی ستاد نماز جمعه مشهد مقدس

چکیده

علائم زیادی وجود دارد که نظم کنونی جهانی در حال تغییر است و نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد. آنچنان که در ادبیات روابط بین الملل زمزمه تکرار و رجعت به مفهوم امپراطوری به گوش می رسد. این نوشتار مفاهیم حکمرانی جهانی، امپراطوری رسانه ای، امپراطوری آمریکایی، را با این فرض که بین این مفاهیم دارای نقاط اشتراک فراوانی وجود دارد را با تاکید بر جایگاه رسانه ها در شکل دهی به مفهوم امپراطوری آمریکایی، را با رویکردی توصیفی– تحلیلی به اختصار مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که رسانه های جمعی دارای ظرفیتی ویژه برای تغییرات بنیادین درباره زندگی اجتماعی افراد دارند که بسیار حائر اهمیت می باشد. همچنین قابلیت هنجار سازی و همگرایی افکار عمومی را بر سیاست های داخلی و بین المللی پیدا نموده اند. در عرصه حکمرانی اقتصادی نیز نقش رسانه ها بی بدیل است. لذا آمریکا با طرح مسائلی از قبیل حقوق بشر، عدالت و برابری و آزادی در رسانه های اجتماعی در سطح جهانی برای خویش یک هویت جدید در شمایل یک امپراطوری برای خویش می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Global governance, the American empire starting with the media empire

نویسندگان [English]

  • morteza khademi-kouhi 1
  • mohammadhasan dehgan 2
  • Seyed Mohammad Zolfagari 3
  • Ruhollah Khademi Kouhi 4
  • Mahdi Raei 5

1 Aerospace Department, Faculty of Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

2 a

3 Manager of Non-Iranian Pilgrims of Imam Reza Holy Shrine, Mashhad, Iran

4 expert of the Organization of Urban Businesses and Agricultural Products of mashhad,, Mashhad, Iran

5 The human resources officer of the holy Mashhad Friday prayer headquarters, Mashhad, Iran

چکیده [English]

There are many signs that the current world order is changing and a new order will rule the world. As in the literature of international relations, there is a murmur of repetition and return to the concept of empire. This article summarizes the concepts of global governance, media empire, American empire, with the assumption that there are many points of commonality between these concepts, emphasizing the role of the media in shaping the concept of the American empire, with a descriptive-analytical approach. examines. The findings of this study show that mass media have a special capacity for fundamental changes in people's social life, which is very important. They have also found the ability to standardize and converge public opinion on domestic and international policies. In the field of economic governance, the role of the media is unmatched. Therefore, by raising issues such as human rights, justice, equality and freedom in social media at the global level, America creates a new identity for itself in the form of an empire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New world order
  • globalization
  • global governance
  • media empire
  • American empire