نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت ملت سازی و ضرورت تدوین الگوی ویژه جامعه سازی در نقشه راه پنج مرحله ای تمدن نوین اسلامی در این پژوهش الگوی جامعه پردازی در نظام مردمسالاری دینی بر اساس مفاد بیانیه گام دوم بررسی می شود. پرسش اصلی این است که الگوی جامعه پردازی در بیانیه گام دوم چه شاخصه هایی دارد؟ این پژوهش در چارچوب نظریه نظام انقلابی و با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به جمع آوری و تحلیل داده ها می پردازد. بر اساس دستآوردهای این مقاله الگوی جامعه پردازی نظام مردم سالاری دینی در بیانیه گام دوم متفاوت از الگوی جامعه پردازی دولت- ملت غربی و در جهت الگوی جامعه پردازی ملت-امت اسلامی است، در این الگو از جامعه پردازی؛ پیشرفت همه جانبه جامعه بر پایه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی آغاز و با تقویت همزمان هویت ملی و اسلامی؛ ارتقاء رفاه و پیشرفت اقتصادی، مبارزه با فساد و برقراری عدالت، دولت سازی کارآمد در چارچوب مردمسالاری دینی محقق می شود و با تعاملات منطقه ای و ایجاد اجماع امت اسلامی زمینه تاسیس تمدن نوین اسلامی را فراهم می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The socialization model of the religious democracy system based on the statement of the second step of the Islamic revolution

نویسنده [English]

  • Seyed MohammadReza Mahmoudpanahi

a

چکیده [English]

Considering the importance of nation building and the necessity of developing a special model of community building in the 5-stage road map of the new Islamic civilization, in this research, the model of community building in the religious democracy system is examined based on the provisions of the second step statement. The main question is, what are the characteristics of the socialization model in the statement of the second step? This research collects and analyzes data within the framework of revolutionary system theory and with library tools and descriptive-analytical methods. Based on the findings of this article, the model of socialization of the religious democracy system in the second step statement is different from the model of socialization of the nation-state of Western civilization and is in the direction of the model of socialization of the Islamic Ummah-nation and all-round progress of the society starts and with the simultaneous strengthening of the national and Islamic identity and efficient state-building is realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • nationalism
  • religious democracy
  • modern Islamic civilization
  • nation-nation
  • statement of the second step