نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

امنیت ملی از دیر باز در ساختار سیاسی تمامی کشورها مورد توجه و اهمیت بوده است. به خصوص در مورد جمهوری اسلامی ایران این موضوع با توجه به حساسیت‌هایی که در ابعاد ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منطقه‌ای و بین‌المللی، که از آن برخوردار است، ملموس‌تر می‌باشد. در این میان عادی-سازی یا عادی‌انگاری روابط عربستان با یکی از معارضین درجه یک جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا، می‌تواند نگرانی‌هایی را در حوزه‌های امنیتی در پی داشته باشد. عربستان سعودی که در گذشته به صورت پنهان روابط خود را با رژیم صهیونیستی برقرار نموده بود حال در پی برقراری روابط به صورت علنی و ترغیب دیگر کشورهای عربی به برقراری روابط با این رژیم می‌باشد. این موضوع می-تواند بر امنیت منطقه غرب آسیا تاثیرگذار باشد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و استفاده از روش توصیفی تحلیلی در پی آن است تا با بررسی عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی تاثیرات آن را بر امنیت ملی ایران مورد سنجش قرار دهد.

چکیده تصویری

عادی‌سازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The normalization of Saudi relations with the Zionist regime and its impact on Iran's national security

نویسنده [English]

  • mohammad pourghorban

Karaj Azad University

چکیده [English]

National security has long been important in the political structure of all countries. Especially in the case of the Islamic Republic of Iran, this issue is more tangible considering the sensitivities that it has in the regional and international geopolitical and geostrategic dimensions. In the meantime, the normalization of Saudi Arabia's relations with one of the first-class opponents of the Islamic Republic of Iran in the West Asian region can lead to security concerns. Saudi Arabia, which had secretly established relations with the Zionist regime in the past, is now seeking to establish relations openly and encourage other Arab countries to establish relations with this regime. This issue can affect the security of the West Asian region. This research, using library sources and using the analytical descriptive method, seeks to evaluate the effects of the normalization of relations between Saudi Arabia and the Zionist regime on Iran's national security. and u

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle East
  • Zionist regime
  • normalization
  • Saudi Arabia
  • Islamic Republic of Iran