نویسندگان

1 استاد گروه حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه عدالت، تهران، ایران

چکیده

عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران،‌ قبل و بعد از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مو ضوع پژوهش حاضران و پاسخ داده می شود که عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته ‌ای جمهوری اسلامی ایران، قبل و بعد از برجام چگونه بوده و آثار و خلاء‌های حقوقی آن چگونه تببین می‌گردد؟ وفق منشور ملل متحد، شورای امنیت مهم ‌ترین رکن سازمان ملل متحد در پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی است. قبل از توافق برجام، شورای امنیت با تصویب شش قطعنامه،‌ تحریم‌های فلج کننده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار داد و بعد از توافق برجام،‌ قطعنامه ۲۲۳۱ را تصویب و به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به عنوان ضمیمه قطعنامه مزبور رسمیت بخشید و با این اقدام کلیه قطعنامه‌های قبلی خود را لغو نمود. لذا این پژوهش گر در صدد آن است که اولاً  مشخص نماید کدام یک از وضعیت‌ها علیه امنیت و صلح بین‌المللی در خصوص فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد مصداق پیدا کرد که پرونده به شورای امنیت ارجاع و قطعنامه‌های یاد شده صادر گردید. ثانیاً‌ عملکرد حقوقی شورای امنیت در خصوص پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ چگونه و بر چه اساسی بوده است. ثالثاً توفق یاد شده واجد چه کاستی‌ها، ابهامات و نکات مناقشه برانگیزی بوده است که زمینه خروج ایالات متحده آمریکا را به عنوان طرف اصلی مذاکره از برجام فراهم ساخته است و نتیجتأ خروج ایالات متحده آمریکا ، از برجام شاکله واساس توافق برجام فرو ریخت. تلاش دیپلماتیک ایران برای رفع نگرانی‌های تبلیغاتی غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا علیه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای با حضور فعال در مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، النهایه با تغییر ریاست جمهوری و انتقال قدرت از دمکرات‌ها به جمهوری خواهان و چرخش سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران، عملاً زمینه تشدید تخاصم و تهدید صلح و امنیت بین‌الملی با خروج یکجانبه ایالات متحد آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مهیا و وضعیت این توافق چند جانبه بین‌المللی را در هاله‌ای از ابهام و نافرجامی تاکنون قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal analysis of the performance of the United Nations Security Council in the nuclear case of the Islamic Republic of Iran, before and after the JCPOA

نویسندگان [English]

  • Seyed Bagher Mirabbasi 1
  • Abdalsatare Nozari 2

1 Professor of Public International Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Graduated with a PhD in Public International Law from Adalat University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The performance of the United Nations Security Council, in the nuclear case of the Islamic Republic of Iran, before and after the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is the subject of research by the participants and it is answered that the legal performance of the Security Council regarding the nuclear case of the Islamic Republic of Iran, before And how was it after the JCPOA and how are its effects and legal loopholes explained? According to the United Nations Charter, the Security Council is the most important pillar of the United Nations in safeguarding international security and peace. Before the JCPOA agreement, the Security Council approved crippling sanctions against the Islamic Republic of Iran by approving six resolutions, and after the JCPOA agreement, it approved Resolution 2231 and formalized the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as an appendix to the aforementioned resolution. He forgave and canceled all his previous resolutions with this action. Therefore, this researcher aims to first determine which of the situations against international security and peace regarding the nuclear activity of the Islamic Republic of Iran was exemplified under the seventh chapter of the United Nations Charter, when the case was referred to the Security Council and the aforementioned resolutions were issued. Secondly, how and on what basis has the legal performance of the Security Council regarding the nuclear case of the Islamic Republic of Iran been after the agreement on the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and the approval of Resolution 2231. Thirdly, what shortcomings, ambiguities and controversial points did the above-mentioned agreement contain, which created the ground for the withdrawal of the United States of America as the main negotiating party from the JCPOA, and as a result, the withdrawal of the United States of America from the JCPOA collapsed based on the JCPOA agreement. Iran's diplomatic efforts to resolve the propaganda concerns of the West, especially the United States of America, against peaceful nuclear activities by actively participating in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) negotiations, finally by changing the presidency and transferring power from the Democrats to the Republicans, and the U.S. foreign policy turn America has practically prepared the ground for the escalation of hostilities and threats to international peace and security with the unilateral withdrawal of the United States of America from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and the status of this international multilateral agreement has been left in an aura of ambiguity and impasse until now.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dUnited Nations
  • Security Council
  • legal practice
  • JCPOA
  • Boycott
  • nuclear energy
  • Resolution