نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، مدرس گروه معارف دانشگاه خاتم الانبیاء(ص)، تهران، ایران

چکیده

سوره مائده که به نام های عقود و المنقدها نیز خوانده می شود، در ترتیب فعلی قرآن، پنجمین سوره قرآن کریم است. این سوره دارای ۱۲۰ آیه، دو هزار و هشتصد و چهار(۲۸۰۶) کلمه و یازده هزار و هفتصد و سی سه (۱۱۷۳۳) حرف است و بجز آیه سوم آن که در حجه الوداع نازل شده، باقی آیات در مدینه نازل شده است. هدف این پژوهش، مؤلفه های سیاسی حاکمان اسلامی در سوره مائده می باشد. حاکمان اسلامی همان عاملان قدرت می باشند که از توانایی و تأثیرگذاری یا نفوذ بر دیگران برخوردار بوده، می توانند اراده خود را بر آنان تحمیل نمایند. چنین افرادی اگر در زندگی سیاسی – اجتماعی در نظر گرفته شوند، در جایگاه حاکم قرار گرفته، اعمال قدرت می کنند. و مهم ترین سؤالی که در این پژوهش باید پاسخ داده شود این است که عامل قدرت یا حاکم اسلامی از دیدگاه سوره مائده کیست و باید به چه ویژگی هایی آراسته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The political components of the Islamic ruler in Surah Ma'edah

نویسنده [English]

  • ali saeeidi

Ph.D. in Quran and Hadith, Lecturer, Department of Education, Khatam al-Anbia University (pbuh), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Surah Al-Maedah, which is also known as Al-Muqad and Al-Munqad, is the fifth Surah of the Holy Qur'an in the current order of the Qur'an. This Surah has 120 verses, two thousand eight hundred and four (2806) words and eleven thousand seven hundred and thirty three (11733) letters, and except for the third verse which was revealed in Hajj al-Wada, the rest of the verses were revealed in Madinah. The purpose of this research is the political components of Islamic rulers in Surah Ma'idah. Islamic rulers are those who have the ability to influence others and can impose their will on them. If such people are considered in political-social life, they are placed in a ruling position and exercise power. And the most important question that must be answered in this research is who is the agent of power or the Islamic ruler from the point of view of Surah Ma'idah and what characteristics should he be adorned with. Therefore, according to the verses of Surah Ma'idah, it became clear that all existence and everything in it is the property of God and is under His control

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic ruler"
  • Political component"
  • Surah Ma'
  • edah"
  • "
  • The Holy Quran
  • «
  • the descent»