نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، گیلان.

2 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیحان، گیلان.

چکیده

در همه نظام های سیاسی مساله تربیت، اصلاح و گزینش کارگزاران حکومتی یکی از مسایل مهم و اساسی محسوب می شود، به طوری که ثبات و پایداری هر نظام حکومتی مرهون توجه به این موارد است. لذا در نظام سیاسی اسلامی بخصوص در اندیشه های سیاسی شیعی به اصول تربیتی و اصلاحی کارگزاران حکومتی توجه ویژه شده است که نمونه شاخص آن در سیره حضرت علی در نهج البلاغه به صورت روشن بیان شده است. اهمیت بحث زمانی مشخص می شود که عدم توجه به مساله اصلاح و تربیت کارگزاران حکومتی یکی از دلایل نابودی و انحطاط نظام های سیاسی قلمداد شده است. بنابراین تحلیل مسایل مربوط به تربیت، انتخاب و گزینش کارگزاران حکومتی با توجه به آموزه های سیاسی حضرت علی (ع) در نهج البلاعه می تواند شیوه های صحیح اجرای احکام اسلامی در قالب سیستم های سیاسی شده و کارآمدی و موفقیت نظام سیاسی-شیعه را نشان دهد. در این مقاله اصول تربیتی و اصلاحی و گزینش کارگزاران حکومتی در اندیشه های حضرت علی و ملاک های انتخاب دولتمردان و روش های نظارتی بر کارگزاران حکومتی در قالب مطالعه نظری و به صورت کیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Educational and reform principles of government officials with an emphasis on the teachings of Nahj al-Balagha

نویسندگان [English]

  • amirreza mahmoudi 1
  • seyedeh mahshid miri balajorshari 2

1 Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Lahijan, Gilan.

2 Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahihan Branch, Gilan.

چکیده [English]

In political systems, the issue of education, reform and selection of government officials is considered one of the important issues. So that the stability and sustainability of any government system depends on paying attention to these things. Therefore, in the Islamic political system, especially in Shiite political thought, special attention has been paid to the educational and reform principles of government officials, which is clearly stated in the Nahj al-Balagha. The importance of the discussion becomes clear when the lack of attention to the issue of reforming and training government officials is considered one of the reasons for the destruction and degeneration of political systems. Therefore, the analysis of issues related to the education, selection and selection of government officials according to the political teachings of Nahj al Balaga can show the correct ways of implementing Islamic rules in the form of politicized systems and the efficiency and success of the political-Shia system. In this article, the educational and reform principles and the selection of government officials in the thoughts of Hazrat Ali and the criteria for the selection of statesmen and the methods of monitoring government officials will be examined in the form of a theoretical and qualitative study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al Balaga
  • Islam
  • Shitte
  • Government
  • government executives
  • Shiite political system