نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تاریخ افغانستان، همیشه همراه با ناامنی، اشغال نظامی، اختلافات درون فرقه‌ای و مذهبی، مداخلات خارجی و فقر جامعه بوده که این کشور را تبدیل به میدانی برای حفظ منافع قدرتهای خارجی نموده است. رابطه افغانستان باکشورهایی همچون روسیه، چین و ایران همواره در معادلات سیاست خارجی دولتهای امریکایی مورد محاسبه قرار گرفته است. تحولات بعد از حوادث 11 سپتامبر و اشغال نظامی افغانستان در سال 2001 طالبان را از قدرت برکنار کرد تا اینکه در سال 2021 همزمان با خروج نظامیان امریکایی و سقوط شهرهای افغانستان توسط طالبان، قدرت را بعد از دو دهه در اختیار آنان نهاد. سوال اصلی این است که رویکرد سیاست خارجی امریکا در قبال ظهور گروه نوطالبان چگونه قابل تبیین است؟ پژوهش حاضر با روش تبیینی طبق نظریه نوواقع‌گرایی، بدنبال آزمون این فرضیه است که تسلط نوطالبان در راس قدرت افغانستان به معنای خروج کامل امریکا از آن کشور نبوده، بلکه صرفا بدلایل مختلفی همچون نگرانی از قدرت فزاینده چین، هزینه های سنگین نظامی، حضور قدرتهای منطقه‌ای مثل روسیه ، چین و ایران، ناکامی در نابودی تروریسم، اختلاف نظر با دولت افغانستان و سازش با طالبان قابل تبیین است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

US Foreign Policy Towards Afghanistan's Taliban

نویسنده [English]

  • hamidreza dehghani

Graduate of Master of Political Science, Allameh Tabatabai University of Tehran

چکیده [English]

Afghanistan's history has always been one of insecurity, military occupation, sectarian and religious divisions, foreign intervention and societal poverty, which has made the country a safe haven for foreign powers.

Afghanistan's relationship with countries such as Russia, China and Iran has always been calculated in the foreign policy equations of US governments. Developments in the aftermath of 9/11 and the military occupation of Afghanistan in 2001 ousted the Taliban until, in 2021, two decades after the withdrawal of US troops and the fall of Afghan cities by the Taliban, power was restored.

The main question is how to explain the US foreign policy approach to the emergence of the Taliban? The present study seeks to test the hypothesis that the domination of the Taliban at the helm of Afghanistan does not mean the complete withdrawal of the United States from the country, but only for various reasons such as concerns about China's growing power, heavy military spending, and the presence of regional powers. Like Russia, China and Iran, the failure to eradicate terrorism, the disagreement with the Afghan government and the compromise with the Taliban can be explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Taliban
  • Foreign Policy New Taliban
  • Afghanistan
  • America
  • Foreign Policy