نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تاریخ افغانستان، همیشه همراه با ناامنی، اشغال نظامی، اختلافات درون فرقه‌ای و مذهبی، مداخلات خارجی و فقر جامعه بوده که این کشور را تبدیل به میدانی برای حفظ منافع قدرتهای خارجی نموده است. رابطه افغانستان باکشورهایی همچون روسیه، چین و ایران همواره در معادلات سیاست خارجی دولتهای امریکایی مورد محاسبه قرار گرفته است. تحولات بعد از حوادث 11 سپتامبر و اشغال نظامی افغانستان در سال 2001 طالبان را از قدرت برکنار کرد تا اینکه در سال 2021 همزمان با خروج نظامیان امریکایی و سقوط شهرهای افغانستان توسط طالبان، قدرت را بعد از دو دهه در اختیار آنان نهاد. سوال اصلی این است که رویکرد سیاست خارجی امریکا در قبال ظهور گروه نوطالبان چگونه قابل تبیین است؟ پژوهش حاضر با روش تبیینی طبق نظریه نوواقع‌گرایی، بدنبال آزمون این فرضیه است که تسلط نوطالبان در راس قدرت افغانستان به معنای خروج کامل امریکا از آن کشور نبوده، بلکه صرفا بدلایل مختلفی همچون نگرانی از قدرت فزاینده چین، هزینه های سنگین نظامی، حضور قدرتهای منطقه‌ای مثل روسیه ، چین و ایران، ناکامی در نابودی تروریسم، اختلاف نظر با دولت افغانستان و سازش با طالبان قابل تبیین است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

US Foreign Policy Towards Afghanistan's Taliban

نویسنده [English]

  • hamidreza dehghani

Graduate of Master of Political Science, Allameh Tabatabai University of Tehran

چکیده [English]

The history of Afghanistan has always been accompanied by insecurity, military occupation, intra-sectarian and religious differences, foreign interventions and poverty of the society, which has turned this country into a field to protect the interests of foreign powers. Afghanistan's relationship with countries such as Russia, China and Iran has always been calculated in the foreign policy equations of American governments. The developments after the events of September 11 and the military occupation of Afghanistan in 2001 removed the Taliban from power, until in 2021, at the same time as the withdrawal of American troops and the fall of Afghan cities by the Taliban, power was given to them after two decades. The main question is how the US foreign policy approach to the rise of the New Taliban group can be explained. The current research, using the explanatory method according to the theory of neo-realism, seeks to test the hypothesis that the dominance of the new Taliban at the top of Afghanistan's power did not mean the complete withdrawal of America from that country, but simply due to various reasons such as concern about the growing power of China, heavy military expenses, the presence of regional powers. Like Russia, China and Iran, the failure to eradicate terrorism can be explained by differences of opinion with the Afghan government and compromise with the Taliban

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Taliban
  • Foreign Policy New Taliban
  • Afghanistan
  • America
  • Foreign Policy
آجیلی، هادی و رضائی، نیما(1397). «رئالیسم تدافعی و تهاجمی(چارچوبی تئوریک برای تحلیل وقایع و رخدادهای حوزه خلیج فارس)»، فصلنامه امنیت ملی، سال هشتم، شماره 12، صص 198-165.
آقاجری، محمدجواد و کریمی، مرتضی(1394). «نقش بازیگران منطقه‌ای در فرایند دولت‌سازی افغانستان در دوران طالبان و پساطالبان»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال هشتم، شماره 30، صص 104-57.
بایبوردی، اسماعیل؛ خبیری، کابک؛ شاه‌رضایی، محمدحسن (1394). «بررسی سیاست خارجی امریکا در مبارزه با تروریسم:اهداف و پیامدهای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن»، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، سال هشتم، شماره 30، صص 146-105.
تقی زاده انصاری، محمد (1395). «چالش ظهور چین و هژمونی امریکا در پرتو توافق تجارت آزاد فراپاسیفی»،  فصلنامۀ پژوهشنامه بازرگانی، شماره 81.
جوادی ارجمند، محمدجعفر (1387). «تحرک‌های طالبان و تاثیر آن در روابط پاکستان، افغانستان و امریکا»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال دوم، شماره 3.
حق‌پناه، جعفر، عبدالملکی، روح‌الله (1392). «مشارکت بریتانیا و ایالات متحده در افغانستان پس از 11 سپتامبر و دلایل ناکامی آن»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره شانزدهم، شماره 2.
درج، حمید، بصیری، محمدعلی (1400). «تاثیر رقابت منطقه‌ای امریکا و چین بر معادلات و نظم منطقه‌ای در شرق آسیا»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره پنجاه و سوم، شماره 1.
دهشیار، حسین (1386). «چارچوبهای نظری واکنش آمریکا به صعود چین»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: اسرائیل‌شناسی-امریکاشناسی، سال نهم، شماره 1، صص 56-37.
دهشیار، حسین (1383). «کنگره و ماهیت سیاست خارجی آمریکا»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: اسرائیل‌شناسی-امریکاشناسی، سال پنجم، شماره 3.
دهشیار، حسین؛ نجم‌آبادی، مرتضی و بخشی، رامین (1398). «رقابت چین و امریکا در دریای جنوبی چین»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره 9. 
دهشیار، حسین (1388). «باراک اوباما و جنگ حداکثری در افغانستان»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، دوره بیست و چهارم، شماره 1، شماره 266-265
دهشیار، حسین (1391). «پارادوکس امریکا در افغانستان: هویت چندگانه و حاکمیت تقسیم پذیر»،  فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره 3.
دهشیار، حسین(1389). «استراتژی ضد شورش باراک اوباما در افغانستان»، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، شماره 21.
دهشیار، حسین (1387). «آمریکا و پارادایم قومی در افغانستان»، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی،  شماره 258.
دهشیار، حسین (1388). «ناکامی‌های آمریکا در افغانستان»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 270.
دهشیار، حسین (1390). «سیاست‌های سه‌گانه یکپارچگی و بحران در افغانستان»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره 11.
ستاری، سجاد (1381)، "مداخله‌گرایی در افغانستان:ملاحظات و منافع راهبردی آمریکا"، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای:اسرائیل‌شناسی-امریکاشناسی، شماره 11
شفیعی، اسماعیل و عیدوزایی، نعیم (1392). «نقش حمایت خارجی در احیای طالبان در افغانستان»، فصلنامه مطالعات شبه‌قاره، سال پنجم، شماره 16، صص 126-91.
شفیعی، نوذر (1388). «بازتولید قدرت در افغانستان: تبیین قدرت‌یابی طالبان»، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال دوم، شماره 4.
فتحی، فرحناز (1399). «بررسی و تحلیل بایسته‌های رئالیسم تهاجمی با نگاه تطبیقی نظریه نوواقع‌گرایی»، فصلنامه بین‌المللی قانون یار، سال چهارم، شماره 15
فرجی‌راد، عبدالرضا؛ شهبازی، بهنام؛ ساداتی، سیدهادی و درخور، محمد (1390). «استراتژی جدید ایالات متحده امریکا و امنیت ملی افغانستان»، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال چهارم، شماره 1 .
محمودی، زهرا (1399). «چشم‌انداز و سناریوهای جایگاه طالبان در عرصه حکمرانی آینده افغانستان(با تاکید بر رویکردهای رسانه‌ای)»، پژوهشنامه رسانه بین‌الملل، سال پنجم، شماره 6، صص 225-203.
مصدقی، مرتضی، فضلی‌نژاد، سیف‌الله (1396). «رویارویی و رقابت ایران و امریکا در افغانستان پس از حوادث 11 سپتامبر 2001»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 30، صص 150-117.
Acharya, Arabinda, and Syed Adnan Ali Shah Bukhari, and Sadia Sulaiman (2009)، "Making Money in the Mayhem: Funding Taliban, Insurrection in the Tribal Areas of Pakistan" ،Studies in Conflict & Terrorism، N 32 .
and security internationals", Institute Quebecois des international Studies،Available at http://www.psi.ulaval.ca/fileadmin/psi/documents/Documents/Travaux_et_recherches/Afgh
anistan_s_Rocky_Road_to_Modernity.pdf.
Anthony H . Cordesman (2021)"learning right lessons afghan war" center for strategic and international studies. https://csis website prod.s3.amazonaws.com/s3fs public/publication/210907 Cordesman Right Lessons.pdf? TOANXtTYP7mVmaTy37irp
Azam, Ahmed & Walsh Declan (2014). "Mending Alliance U.S. and Afghan- istan sign
Belasco, Amy (2014). "The Cost of Iraq, Afghanistan and other Global War on Terror Operations since 9/11". Congressional research service 7-5700 RL33110. (www. Cr s.gov.com).
Dan Lamothe & Shane Harris(2021), "Afghan Government Could Fall Within Six Months of U.S. Military Withdrawal, New Intelligence Assessment Says", at https://www.washingtonpost.com/national-security/afghan-government-could-fall-within-six-months-of-us-military-withdrawal-new-intelligence-assessment-says/2021/06/24/42375b14-d52c-11eb-baed-4abcfa380a17_story.html.
Katzman, Kenneth (2017). "Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security and U.S. Policy". Congressional research service- order code 7-5700 RL30588,(www. Crs .com).
Kuntzsch, Félix(2008)، " Afghanistan’s Rocky Road to Modernity: Non-State Actors and Socio-Political Entities in the Process of State- and Nation-Building, Programmed Peace
Lobell, S. E. (2010). "Structural realism/Offensive and defensive realism". In Robert A. Denemark. The international studies Encyclopedia Volume X.
London: Willey-Blackwell
long-Term security Agreement", The new York times, October 1,2014. Available at: (http:// www .ny times.com/2014/10/1/ world /Asia /Afgh -anistan -and-us-signbilateral- agreement.html).
Martin Ewans (2002)، "Afghanistan: A Short History of its People and Policies"، Harper Collins, New York
Mazzetti, Mark and Rosenberg, Matthew (2013)، "U.S. Considers Faster Pullout in Afghanistan"، The New York Times.
Morelli, Vincent & Paul Belkin (2009). "NATO in Afghanistan: A Test of the
Pirouz Mojtahed-Zadeh (2017)، " Knowing Afghanistan: Can there be an end to the saga? A geopoliticalalternative on how to settle this self inflicted"،
Rosenberg, Matthew (2013). "Talks Clear Path for U.S. Afghan Deal on Troops". The New York Times Retrieved 19 October 2013.
SIGAR,(2021)" Quarterly Report to Congress, Second Quarter", pp. 25-27; and Source: SIGAR, What We Need to Learn: Lessons from Twenty Years of Afghan Reconstruction, August 2021, p. 15, https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-21-46-LL.pdf.
Susan V. Lawrence (2019) ،"U.S.-China Relations" ، Congressional Research Service ، available at https://crsreports.congress.gov R45898.
Transatlantic Alliance". Congressional Research Service, 7-5700. Available at: (www.crs.gov.rl.33627).
United Nations,(2021) "Letter dated 20 May 2021 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) addressed to the President of the Security Council", Security Council, , available at https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2021-04-13/note-correspondents-joint-statement-co-conveners-of-the-istanbul-conference-the-afghanistan-peace-process.
Waltz, K.N. (1990) "Realist Thought and Neorealist Theory". Journal of International Affairs 44-
White House, (2021) “Remarks by President Biden on the Way Forward in Afghanistan,”, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/14/remarks-by-president-biden-on-the-way-forward-in-afghanistan/.
wound of the West in the East" International Studies Journal (ISJ) / Vol. 13 / No.4 / pp.63-7