نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عرب، دانشگاه کوثر، بجنورد، ایران

چکیده

هویت و ملت ایران فقط مربوط به ساختار و تمدن سازی این سرزمین دوران باستان و قبل از  تاریخ نیست، این ملت با ظهور اسلام و رسالت آخرین پیامبر عظیم‌الشان، به دیانت مقبول، که همان اسلام است گروید و در تمدن اسلامی سهم اساسی یافت. هویت ایرانی با تمام مختصات و خصوصیات اسلامی به هم آمیخت و تکامل پیدا کرد که زبان عربی در این تکامل سهم بسزایی داشت. از این رو هدف این پژوهش چگونگی تأثیر و نقش زبان  عربی بر تحکیم  هویت ایرانی اسلامی است. لذا آموزش زبان عربی از چند جهت اهمیت دارد. الف: زبان عربی زبان دین و زبان فرهنگ اسلامی، قرآن و حدیث و نهج البلاغه است. درک مفاهیم و معارف اسلامی به زبان عربی وابسته است و بسیاری از دانش‌های مسلمانان به ویژه غیر عرب‌ها و ایرانی‌ها در این زمینه بر بستر زبان عربی قابل درک و بررسی است. ب: بخش گسترده‌ای از ساختمان زبان و ادب فارسی در گرو دانش کافی از زبان عربی است. بسیاری از دانشمندان زبان و ادبیات فارسی برای عرضه یافته‌های خود در گسترۀ دانش زبان از زبان عربی سود برده‌اند. ج. زبان عربی زبان پیوند ملت‌های مسلمان دنیاست. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • lila ghandi

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
علامه مجلسی(بی تا). اصول کافی، ج 11، 5 ج 8.
لکینی، محمد ابن یعقوب (بی تا). اصول کافی، ج 1 باب من عمل بغیر علم ج1.
متقی زاده، عیسی (1395). متون و قواعد عربی(1)، تهران: انتشارات فاطمی.
متقی زاده، عیسی (1400). زبان عربی و هویت ایرانی، تهران: انتشارات رفیعی.
متقی زاده؛ عیسی و خدایار، ابراهیم (1395). «ماثورات عربی در متون فارسی»، مجله پژوهش های ادبیات تطبیغی.
محلاتی، حیدر (1387). «زبان عربی در گذشته؛ حال و آینده»، ادبیات تطبیقی، (6)، صص 135-159.
مطهری، مرتضی (1363). خدمات متقابل ایران و اسلام، تهران: دفتر انتشارات اسلامی.
وفای، مرتضی (1382). «عناصر  تشکیل دهنده هویت ایرانی»، مجله حدیث زندگی.