نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه به عنوان یک منطقه انرژی‌زای حیاتی با هدف حفظ و استمرار هژمونی در نیمکره غربی صورت گرفته است. بنابراین، آمریکا با استراتژی موازنه دور از کرانه و اتحاد و ائتلاف با بازیگران منطقه‌ خاورمیانه درصدد مهار و کنترل جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک هژمون منطقه‌ای بالقوه از طریق استقرار سپر دفاع موشکی برای مهار و کنترل ایران است. همچنین آمریکا افزون بر ایجاد سپر دفاع موشکی در ترکیه، اقدام‌هایی را برای افزایش توان دفاع هوایی کشورهای حوزة خلیج فارس انجام داده است. فروش سامانه هوایی پاتریوت به چهارکشور عربی حوزة خلیج فارس و ارسال رادارهای «ایکس-باند» و سایر تجهیزات دفاع هوایی به رژیم صهیونیستی از جمله اقدام‌های آمریکا در این زمینه بوده‌اند. بنابراین، این مقاله با کاربست نظریه واقعگرایی تهاجمی درصدد پاسخ به این سؤال است که گسترش سپر دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه با چه هدف بوده و چگونه بر کنترل افزایش قدرت ایران تأثیر گذاشته است؟ بر این اساس فرضیه پژوهش این است که سپر دفاع موشکی آمریکا با هدف حفظ و استمرار هژمونی منطقه‌ای آمریکا و مهار و کنترل افزایش قدرت نظامی و موشکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه استقرار یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The US Missile Defense Plan Establishment Effects on Middle East and Islamic Republic of Iran's actions in the view of aggressive realism

نویسندگان [English]

  • Ramin Rastegar 1
  • aliasghar mohammadpor 2

1 researcher

2 fedf

چکیده [English]

The US Missile Defense Plan Establishment Effects on Middle East as a vital energy region has been done with the aim to maintain and keep hegemony in the western hemisphere. So, US, using balance off-shore balance strategy and alliance and coalition with Middle East region actors seeks to I.R. Iran, as a potential regional hegemon, harness and control through the missile defense shield. In this respect, US in addition of creating missile defense shield in Turkey, has taken the actions to improve air defense capability of Persian Gulf Countries. Selling Patriot system to four Persian Gulf Arab countries, and sending "X-BAND" radars to and other air defense equipment to Zionist regime are some of US actions. So, this paper is supposed to apply "aggressive realism theory" to examine US Missile Defense Plan Establishment Effects on Middle East and Iran reactions against. The paper is to answer the question that what's the goal of US Missile Defense Plan Establishment on Middle East and how had effected the Iran's power. This paper examine this hypothesis: US missile defense shield is established to maintain and keep the US regional hegemony and harness and control of Iran's military and missile power in Middle East.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Realism"
  • Iran"
  • USA"
  • Hegemon"
  • "
  • Balance"
ازغندی، علیرضا (1391)، جنگ و صلح، بررسی مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران: سمت.
ازغندی، علیرضا و روشندل، جلیل (1389)، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران: سمت.
البرز، اکبر (1380)، «ارکان سه گانه استراتژی دولت واشنگتن»، ترجمان سیاسی، شماره 31.
امیری، مهدی (1386)، «طرح دفاع موشکی آمریکا و تاثیر آن بر امنیت بین الملل»، مجله مجلس و راهبرد، شماره 57.
امیری، سروش و کیانی، جواد (1398). «گفتمان مقاومت شهید قاسم سلیمانی در دیپلماسی و روابط بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 2.
برجعلی زاده، محمد؛ جعفری، علی و کردی، ناهید (1398). ««بررسی نقش رسانه‌های نوین در گسترش تروریسم در عرصه بین الملل». فصلنامه مطالعات قدرت نرم، 9(شماره 1).
بنیانیان، مسعود (1380)، «استراتژی دفاع ملی موشکی آمریکا: سیر تحول و منازعات درونی؟»، فصلنامه سیاست خارجی، سال15، شماره 2.
تختشید، محمدرضا و اردشیر نوریان (1387)، «یکجانبه گرایی آمریکا و تاثیر آن بر نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 41.
ترابی، قاسم (1389)، «گسترش سامانه های دفاع موشکی آمریکا در خاورمیانه و امنیت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال8،  شماره 31.
جعفری، هرمز (1394)، «استقرار سپر دفاع موشکی بر علیه ایران؟»، سایت دیپلماسی ایرانی، قابل دسترسی در www.Irdiplomacy.ir
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، 3(8).
چهرآزاد، سعید (1399). «بررسی فرآیند سیاستگذاری حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه». فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9(2).
حیدری، ناصرالدین (1393)، «اثرات تهدیدزای گسترش سپر دفاع موشکی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال17، شماره 3.
حیدری، ناصرالدین (1393)، گسترش سامانه سپر دفاع موشکی به خاور میانه و خلیج فارس و امنیت ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(3).
دوئرتی، جیمز و رابرت فالتز گراف (1383)، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، مترجمین: وحید بزرگی و علیرضا طیب، انتشارات قومس، چاپ سوم.
دهشیار، حسین (1381)، سیاست خارجی آمریکا و هژمونی، تهران: انتشارات خط سوم.
دهقانی فیروز آبادی، سید جلال (1391)، «نو واقع گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 26، شماره 1.
روزنامه سیاست روز (1390)، «سپر دفاع موشکی ترکیه، پاشنه آشیل آنکارا»، شماره 2959، مورخ 22/10/1390.
رومی، فرشاد (1387)، «هدف های آمریکا از برپایی سامانه پدافند ضد موشکی در خاور اروپا»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال 23، شماره 1 و 2.
صادقی، سید شمس‌الدین؛ احمدیان، قدرت و زارع، سارا (1398). «راهبرد عربستان سعودی در بحرین و تأثیر آن بر جبهۀ مقاومت»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(4).
صدیق، میرابراهیم؛ جمشیدی، محسن و پورعظیم، معصومه (1398). ««نقش و جایگاه استراتژی دفاعی در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد سیاسی، 3(11).
صدیقی، محمد (1394)، «اهداف و پیامدهای سامانه دفاع موشکی خلیج‌فارس»، خبرگزاری فارس، قابل دسترسی درwww.Farsnews.com
عباسی، مجید؛ شیراوند، صارم و فتحی، محمد جواد (1398). «ژئوتروریسم و گفتمان ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا در نظم هزاره جدید»، فصلنامه راهبرد سیاسی، 3(10).
فضائلی، مصطفی و کرمی، موسی (1399). «تحول تاریخی حقوق بین‌المللِ توسل به زور تا شکل‌گیری نظام ملل متحد؛ بیم‌ها و امیدها»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 6، شماره 1.
قاسمی، فرهاد (1390)، «پیامدهای منطقه ای شدن و گسترش سامانه های موشکی راهبردی بر بازدارندگی در نظم جهانی نوین»، فصلنامه راهبردی دفاعی، شماره34.
قربانی، مژگان (1391)، «استقرار سپر دفاع موشکی امریکا در خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال 10، شماره 38.
کامل، روح الله (1382)، «هژمونی در عراق»، فصلنامه راهبرد، شماره 29.
کبیری، ابوالحسن (1399). «سیاست خارجی برگرفته از منظومۀ فکری امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 6، شماره 4.
لیتل، ریچارد (1389)، تحول در نظریه موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگینی زاده، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
محمدی، رضا (1391)، «طرح سپر دفاع موشکی خلیج فارس، مبانی و اهداف»، پژوهشکده مطالعات راهبردی، شماره 1.
مرشایمر، جان (1388)، تراژدی سیاست قدرت های بزرگ، ترجمه غلامعلی چگینی زاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
ملکی عزین‌آبادی، روح اله؛ موسوی، سید محمدرضا و جلالی‌راد، محمدصادق (1398). «بررسی رویکرد ایالات‌متحدۀ آمریکا علیۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمرکز بر اقدام دونالد ترامپ در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4.
مهرنیا، حسینعلی (1398). «سیاست خارجی آمریکا و نقش رژیم‌های امنیت بین‌المللی در تحریم های یک جانبه علیه ایران»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال 9، شماره 1.
مهرنیا، حسینعلی (1399). «قدرت نرم و کارکرد سازمان ملل متحد در سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001»، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال 10، شماره 1.
مهرورز، آسیه (1390)، «رهنامه دفاعی-نظامی ناتو پس از یازده سپتامبر و تاثیر آن بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران»، هفته نامه دفاع، شماره 29.
میر فخرایی، سیدحسن ( 1386)، «بحران استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی اهداف و پیامدها»، مجله پژوهش حقوق عمومی، شماره 22.
Abdo, Geneive (2015), Why Arab Countries Fear the Iran Deal, The National Interest website:  http://nationalinterest.org/feature/why-arab-countries-fear-the-iran-deal-12562.
Department of state (2008), proposed U.S Missile Defense Assetsin Europe, United State of America, Distribution Staement a.Aproved For Public release, distribution is unlimited.
Hildereth, Steven (2012), Iran s Ballistic Missile and Space Launch Programs, congressional Research Service. available at: www.crs.gov.
Keohane, R. O (2005), After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. New Jersey: Princeton University Press.
Mearsheimer, John J. (1990), Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War, International Security, 15(1), Summer.
Mearsheimer, John J. (2001), The Tragedy of Great Power Politics, First Edition, New York: W.W.Norton Company
Moss, Kenneth (2009), Difining Strategic Priorities: Ballistic Missile Defense, Iran and Relations with Major Power, Mediterranean Quarterly, vol 20.
Valeriano, Brandon (2009), Department of Political Science, University of Illinois at Chicago, Times (2 February), Section 4: 15.
Zakaria, Fareed,(1998), From Wealth to Power: The Unusual Origins of America,s World Role. (Pricetion: perinceton university press).