نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

نظام جمهوری اسلامی ایران از همان اوان شکل گیری تا به امروز، پدیده تروریسم را رو در روی خود دیده است. در سال های آغازینِ انقلاب اسلامی سازمان مجاهدین خلق و گروهک فرقان بسیاری از اندیشمندان و مسئولین رده اول نظام را مورد ترور و حذف فیزیکی قرار دادند در ادامه فعالیت های گروه های تروریستی جندالله و جیش العدل در مرزهای شرقی ایران و انجام حرکات تروریستی علیه مسئولان و مردم محلی منطقه و در سال های اخیر ترور هدفمند دانشمندان هسته ای ایران توسط سرویس های اطلاعاتی اسرائیل این سؤال را ایجاد می کند که عامل عمده هجمه تروریسم علیه نظام جمهوری اسلامی چیست؟ در مقام پاسخ به این سؤال فرضیه مقاله بر هویت منحصر به فرد نظام برآمده از انقلاب اسلامی متکی می باشد. «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام سیاسیِ برآمده از انقلاب اسلامی بر «قرائت انقلابی از اسلام شیعی» استوار می باشد که به واسطه نپذیرفتن مناسبات جهانی سلطه، نظامی تحول خواه و مخالف وضع موجود به شمار می‌آید. نتیجه آنکه «هویت تحول خواه» و «سیاست عدم تعهد» نظام جمهوری اسلامی ایران باعث عدم همراهی قدرت های بزرگ با ایران شده است به گونه ای که قدرت ها و سازمان های جهانی در قبال هجمه گسترده تروریسم علیه ایران، سیاست سکوت و عدم پیگیری عاملان را در پیش گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Terrorist attack; Atonement for the revolutionary identity of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • hasan arayesh 1
  • Seyed Hossein Babaei Pahneh Kalaei 2
  • Farzali Salari Sardari 3

1 PhD student in Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 PhD Student in Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Master of Geography and Urban Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The regime of the Islamic Republic of Iran has seen the phenomenon of terrorism face to face since its inception. In the early years of the Islamic Revolution, the Mojahedin Khalq Organization and the Forqan group assassinated and physically eliminated many high-ranking thinkers and officials of the regime. The local people of the region and in recent years the targeted assassination of Iranian nuclear scientists by the Israeli intelligence services raise the question of what is the main cause of the terrorist attack against the Islamic Republic? In answer to this question, the hypothesis of the article is based on the unique identity of the system that emerged from the Islamic Revolution. The "Islamic Republic" as a political system resulting from the Islamic Revolution is based on the "revolutionary reading of Shiite Islam" which, due to the rejection of global relations of domination, is a revolutionary system and opposed to the status quo. The result is that the "revolutionary identity" and "policy of non-alignment" of the Islamic Republic of Iran have caused the great powers to not cooperate with Iran, so that the world powers and organizations in the face of widespread terrorism against Iran, the policy of silence and non-pursuit They have taken the perpetrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic
  • Shiite Islam
  • Transformational Identity
  • Non-Aligned Policy
  • Terrorism
اخوان مفرد، حمید، (1381)، ایدئولوژی انقلاب ایران، تهران: پژوهشکدة امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی
امام خمینی، روح الله، (1362)، طلیعه انقلاب اسلامی: مصاحبه ­های امام خمینی در نجف، قم و پاریس، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
بهاری، بهنام و مهدی بخشی شیخ احمد، (1390)، تحول مفهوم تروریسم؛ از انگیزه تا گستره فعالیت، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شماره 27،صص 177-151.
بهرامی، عارف، (1389).چه کسی حامی تروریسم است؟، روزنامه رسالت، قابل دسترس در سایت: www.resalat news.com.(1389/05/16).
پاشاپور، حمید، (1382). نهضتهای اسلامی، بازیگران جدید نظام بین‌الملل، تهران: مطالعات اندیشه‌سازان نور.
تقی زاده داوری، محمود (1383)، شیعه و مذاهب دیگر، بررسی حوزه های جغرافیایی تعاملی و چالشی، فصلنامه شیعه شناسی، سال دوم ، شماره 8، صص 201-165.
جرجیس، فواز. ای، (۱۳۸۲)، آمریکا و اسلام سیاسی، ترجمه سید محمد کمال سروریان، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
سعید، ادوارد، اسلام رسانه ­ها، ترجمه اکبر افسری، تهران: نشر توس، 1379.
سکانداری ایران بر جنبش عدم تعهد و تعدیل رفتار قدرت‌های بزرگ (21/10/1391) قابل دسترس در سایت: http://www.mashreghnews.ir/fa/news/118789/.
سیک،گری (۱۳۸۵)، همه چیز فرو میریزد، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
شاه علی، احمد رضا، (۱۳۸۵)، انقلاب دوم (تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، آثار و پیامد ها)، تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی
صحفی، محمد، (1380)، ژئوپلتیک فرهنگی و مسأله امنیت ملی، تهران: انتشارات شمسا.
فاضلی، نفیسه، (1385)، علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی( با تاکید بر عنصر ژئوپلیتیک شیعه) ، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 36، صص 125-111.
کریمی پاشاکی، سجاد، (1391). نقش تروریسم در جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران، قابل دسترس در سایت: http://www.terorvictims.com/fa/index.php?Page=definition&UID=4751881.(1390/8/13).
کشاورز،حمیدرضا، (1393)، ترورهای گروه فرقان، برهان، قابل دسترس در سایت. http://www.siasi.porsemani.ir. (1393/8/10)
متقی، ابراهیم، (1391)، افزایش اثربخشی جنبش عدم تعهد معطوف به تقویت جبهه‌ی مقاومت است. قابل دسترس در سایت: http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=3955.(1391/6/7).
محقق، سبحان، (1390). خاورمیانه؛ گذر از تروریسم، روزنامه کیهان، قابل دسترس در سایت: www.kayhannews.ir. (1390/11/18).
محمدی، منوچهر،(۱۳۸۵)، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران: سازمان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
مرشدی، ارسلان، (1389)، آمریکا حامی تروریسم، ایران قربانی تروریسم، روزنامه جام جم، قابل دسترس در سایت: www.jamejamonline.ir. (1389/6/18).
موسوی، صدرالدین و محمدجواد قربی، (1392) الهام­بخشی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز 1404، دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال سوم، شماره 9، صص: 133-113
نامدار، مظفر، (1376)، رهیافتی بر مبانی مکتب‌ها و جنبش های شیعه در صد ساله اخیر،  تهران:پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نقیب‌زاده، احمد،(1385)، کارکردهای آشکار و پنهان تروریسم، نشریه زمانه، شماره 51، صص 10-4.
Byman(2005), Daniel, Iran, Terrorism, and Weapons of Mass Destruction:www.cpass.georgetown.edu/Articles/Dan;s%۲۰testimony.pf
Manin, Bernard, 2008, “The Emergency Paradigm and The New Terrorism”, Publiedans Sandrine Baume, Biancameria Fontana, (dir, de), Les Usages de la Separation des Pouvoirs, Paris, Michel Houdiard.
Sick, Gary, (2003), Iran: confronting Terrorism, the Washington Quarterly, www.twq.com/۰۳autumn/docs/۰۳autumn_sick.pdf.
Sick, Gary, (2003), Iran: confronting Terrorism, the Washington Quarterly, www.twq.com/۰۳autumn/docs/۰۳autumn_sick.pdf.
Weinberg, Leonard&Ami Pedahzur&Sirvan Hirsh _ Hoefler,( 2004), “The Challenge of Conceptualizing Terrorism”, Terrorism and Political Violence, Vol. 16, No. 4.