نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

2 دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

چکیده

روابط استراتژیک ایالات متحده با مصر در زمان انور سادات بود که به اوج رسید و پس از مذاکرات صلح در کمپ دیوید (سپتامبر 1978) بود که همکاری‌های نظامی و اقتصادی مصر و آمریکا شدت گرفت و دو کشور روابط نزدیکی برقرار کردند. منافع ایالات متحده در مصر شامل تأمین امنیت اسرائیل و حفظ معاهده صلح 1979، مبارزه با تروریسم و کنترل بنیادگرایی، مقابله با توسعه نفوذ روسیه در مصر و منطقه خاورمیانه، حفظ دروازه ورود آمریکا به منطقه و رهبری آن برجهان عرب و بهبود روابط دوجانبه به ‌منظور حفظ ثبات و توازن قدرت در منطقه و همکاری‌های نظامی می‌ باشد. سؤالی که نگارندگان پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بکارگیری نظریه واقع‌گرایی تدافعی درصدد پاسخ به آن برآمده اند این است که سیاست خارجی آمریکا در قبال مصر پس از روی کار آمدن السیسی چگونه بوده است و آمریکا چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ در پاسخ می‌توان به این نکته اشاره کرد که سیاست خارجی آمریکا بهره­برداری از کشور مصر در جهت منافع خود می­باشد و رویکرد آمریکا دنبال کردن سیاستی دوگانه و همراه با تناقض بوده است؛ آمریکا از یک‌سو شعار دموکراسی خواهی می‌دهد از سویی دیگر به تائید دولت السیسی پرداخت چراکه اولویت اول وی تضمین ثبات و آرامش، حفظ پیمان صلح با اسرائیل و حفظ جایگاه خود در مصر است. روابط ایالات‌متحده و مصر باهدف حفظ ثبات منطقه، حفظ معاهده صلح بین مصر و اسرائیل 1979 و بهبود روابط دوجانبه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

US foreign policy towards Egypt after the Al-Sisi coup

نویسندگان [English]

 • seyyed ahmadreza Fayazi 1
 • mohammadreza dehshiri 2

1 Graduate of Regional Studies, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of International Relations Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran.

چکیده [English]

US strategic relations with Egypt peaked during the time of Anwar Sadat, and it was after the peace talks at Camp David (September 1978) that military and economic cooperation between Egypt and the United States intensified and the two countries established close ties. US interests in Egypt include securing Israel and maintaining the 1979 peace treaty, fighting terrorism and controlling fundamentalism, countering the expansion of Russian influence in Egypt and the Middle East, maintaining the US gateway to the region and leading the Arab world, and improving bilateral relations. Maintaining stability and balance of power in the region and military cooperation. The question that the authors of the present study have tried to answer with a descriptive-analytical method and using the theory of defensive realism is what was the foreign policy of the United States towards Egypt after Al-Sisi came to power and what are the goals of the United States? In response, it can be pointed out that US foreign policy is to exploit Egypt for its own interests, and that the US approach has been to pursue a dual and contradictory policy; The United States, on the one hand, is calling for democracy, and on the other, endorsing al-Sisi's government, whose first priority is to ensure stability and peace, maintain a peace treaty with Israel, and maintain its position in Egypt. US-Egyptian relations are aimed at maintaining regional stability, maintaining the 1979 Egypt-Israel peace treaty, and improving bilateral relations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Al-Sisi coup
 • Russia
 • USA
 • Egypt
 • foreign policy
 1. آهویی، مهدی (1395). «تحول پارادایم اتحادهای آمریکا در خاورمیانه و گزینه های محتمل در قبال ایران»، فصلنامه پژوهشهای روابط بین الملل، دوره اول، شماره بیست و سوم.

  بابایی، غلامرضا (1374). تاریخ سیاسی ایران و خاورمیانه، تهران: رسا.

  پور احمدی، حسین و موسوی نیا، محمدرضا (1385). «سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر از منظر رئالیسم لیبرالیسم و سازه انگاری»، پژوهش حقوق و سیاست، ویژه‌ی سیاست و روابط بین‌الملل، بهار و تابستان، دوره 8، شماره 20.

  جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.

  جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.

  چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.

  حسینی، سید محمد امین و ملائکه، سید حسین (1395). «علل شکست اخوان المسلمین در برپایی حکومتی با ثبات در مصر»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، بهار، دوره 8، شماره 26.

  حسینی، مختار و دیگران (1381). برآورد استراتژیک مصر، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

  خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.

  دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.

  ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.

  زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.

  سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.

  طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده (1399). «جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد (با تاکید بر خاورمیانه)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، بهار، سال چهارم، شماره 12، صص66-41.

  قاسمی، علیرضا و تاج آبادی، حسین (1395). «رویکردهای امنیتی ایالات متحده در قبال جنبش های اجتماعی خاورمیانه»، دو فصلنامه  بیداری اسلامی، شماره 5، دوره3، بهار و تابستان.

  قاسمی، مصطفی (1391) آشنایی با کشورهای جهان اسلام: مصر، تهران: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور.

  قریب، حسین (1390). «مرزهای تداوم و تغییر در دکترین امنیت ملی اوباما»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره دوم.

  کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.

  کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.

  متقی، ابراهیم (1385). «اقدامات پیش دستانه و تصاعد مداخله گرایی در استراتژی امنیت ملی آمریکا»، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 8.

  ملک محمدی، حمیدرضا (1385). ژنرال و ژاندارم، تهران: مرکز اسناد.

  ملکوتیان، مصطفی (1380) «دکترین، امنیت، شاه، ترومن، آیزنهاور، کندی، نیکسون و کارتر»، مجله علوم سیاسی، شماره 16.

  هینه بوش، ریموند و احتشامی، انوشیروان (1390). سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، ترجمه رحمان قهرامان پور، تهران: دانشگاه امام صادق.

  Al-akhbar (2012, August 20 Monday).doi:http://english.al-akhbar.com/node/11277

  ALTERMAN, John (2016). Making choice the future of the us-egyption relationship. CENTER FOR STRATEGIC INTERNATIONAL WTUDIES.

  Alterman, John (2016). Making Choices THE FUTURE OF THE U.S.-EGYPTIAN RELATIONSHIP. Center for Strategic and International Studies (CSIS).

  Byman, Daniel & Moller, S (2016). The United States and the Middle East: Interests, Risks, and Costs. Oxford University Press.

  CAROTHERS, Thomas (2003, December). Democracy: Terrorism’s Uncertain Antidote. CURRENT HISTORY.

  Cunningham, Erin & Habib, H (2015, June 13). The Washingtonpost. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-egypt-activists-document-a-surge-of-forced-disappearances/2015/06/12/75274570-0dff-11e5-a0fe-dccfea4653ee_story.html?utm_term=.976d573bf023

  (2016). EGYPT 2016 HUMAN RIGHTS REPORT. Bureau of Democracy, United States Department of State. United States Department of State. doi:https://www.state.gov/documents/organization/265706.pdf

  El Deeb, S. (2011, November Friday 25). INDEPENDENT. Retrieved from https://www.independent.co.uk/news/world/africa/egypt-new-pm-claims-more-powers-than-predecessor-6267871.html

  GIOVANNI, Janine (2016, 05 05). Newsweek. Retrieved from http://www.newsweek.com/2016/05/13/egypt-cairo-mubarak-sisi-455753.html

  Handler, Shading (2013). International Politics; Classic and Contemporary. Los Angeles: SAGE.

  Hermann, C (1990). Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy. International Studies Quarterly 34, 1.

  HRW. (2015). Egypt: Year of Abuses Under al-Sisi. Human Right Watch. Retrieved from https://www.hrw.org/news/2015/06/08/egypt-year-abuses-under-al-sisi

  Holsti, K (1982). Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World. London: Allen and Unwin.

  Kagan, Robert (2014, May 01). The Washingtonpost. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/opinions/robert-kagan-why-the-united-states-shouldnt-support-egypts-ruling-generals/2014/05/01/e7a7403e-d154-11e3-9e25-188ebe1fa93b_story.html?utm_term=.6628f2611aaa

  Kleistra, & Mayer (2011). “Stability and Flux in Foreign Affairs: Modelling Policy and Organizational change. Cooperation and Conflict, 4.

  Knott, S (2017). Miller Center. Retrieved from https://millercenter.org/president/bush/foreign-affairs

  1. Hahn, Peter (2007). Historical Dictionary of United States-Middle East Relations. Ohio State: Scarecrow Press. Retrieved from https://books.google.com/books?id=yeQlAAAAQBAJ

  Mearsheimer, John & Walt, Stephen (2016). The Case for Offshore Balancing. Foreign Affairs.

  Sauter, Michael & Stebbins, Samuel (2017, March 05). Countries Buying the Most Weapons From the US Government. Retrieved from http://247wallst.com/special-report/2017/02/24/countries-buying-the-most-weapons-from-the-us-government/

  Shamoo, Adil (2016, 01 18). Huffingtonpost. Retrieved from https://www.huffingtonpost.com/adil-e-shamoo/the-us-should-not-accompa_b_9010522.html

  Sharp, Jeremy (2005, june 15). Egypt-United States Relations. Congressional Research Service.

  Sharp, Jeremy (2018, February 8). Egypt: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service.

  The NewYoek Times (2009). The NewYoek Times. Retrieved from http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html

  Sherwood-Randall, E (2006). ALLIANCES AND AMERICAN NATIONAL SECURITY. StrategicStudiesInstitute.

  Wahid Hanna, M & Katulis, B (2013). Preparing For a Strategic Shift on US policy toward Egypt. Center For American Progress.

  Washingtonpost. (2001, Sept 20 Thursday).

  Tristam, Pierre (2017, August 18). The U.S. and the Middle East Since 1945 to 2008. Retrieved from ThoughtCo: https://www.thoughtco.com/us-and-middle-east-since-1945-2353681

  USAID (2016). U.S. Overseas Loans and Grants, Obligations and Loan Authorizations. USAID.