نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران یکی از شاخصه‌های اصلی سیاست خارجی آمریکا علیه ایران بوده است؛ اما تحریم‌های سازمان ملل متحد و سایر کشورهای جهان علیه ایران در سال‏های اخیر به‌گونه‌ای متفاوت بر تمام ابعاد زندگی ایرانیان تأثیر گذاشته است. به‌عبارت‌دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم در انجام فعالیت‌های بانکی، حمل‌ونقل، بیمه، تجارت، معاملات و سرمایه گذاری‌های بین المللی برای ایران دشواری‌های بسیاری را ایجاد کرده و تأثیر عمده‌ای بر روی اقتصاد کشور گذاشته است. در این راستا، سیستم بهداشتی- درمانی نیز از گزند تحریم‌ها در امان نبوده و زندگی بسیاری از بیماران را به مخاطره انداخته است.‏ بنابراین، فرض مقاله آن است که محدودیت هایی دارویی ناشی از تحریم اقتصادی بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران باعث نقض فاحش استانداردهای حقوق بشر بین المللی در حوزه بهداشتی و درمانی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Drug Restrictions Due to International Economic Sanctions against the Islamic Republic of Iran and Violation of International Human Rights Standards

نویسندگان [English]

  • seyed ali sadat akhavi 1
  • Ruhollah Maleki Azinabadi 2

1 Assistant Professor, Department of International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD student in International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the outbreak of the Islamic Revolution in Iran, US sanctions against the Islamic Republic of Iran have been one of the main features of US foreign policy against Iran; But UN and other world sanctions against Iran in recent years have affected all aspects of Iranian life in different ways. In other words, the restrictions imposed by the sanctions on banking, transportation, insurance, trade, international transactions and investments have created many difficulties for Iran and have had a major impact on the country's economy. In this regard, the health care system is not safe from the bite of sanctions and has endangered the lives of many patients, so the article assumes that drug restrictions resulting from international economic sanctions against the Islamic Republic of Iran cause gross violations. International human rights standards in the field of health and treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug Restrictions
  • International Economic Sanctions
  • Islamic Republic of Iran
  • Health Care System
  • International Human Rights Violations