نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای خلیج فارس دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در طول تاریخ، اغلب حکومت‌هایی که در شبه‌جزیره عربستان بر سر کار آمده‌اند، ارتباط حاکم با مردم را همچون رابطه ارباب و رعیتی تعریف کرده‌اند و به خاطر استمرار قدرت و حفظ جایگاه خویش کمترین حق را برای شهروندان(رعیت‌ها) قائل نبودند. به‌طور کلی می‌توان گفت که فرهنگ سیاسی مردم عربستان، فرهنگ سیاسی محدود بوده است ولی با تحولاتی که در دهه‌های1970و 1990 روی داد، جامعه عربستان به سمت فرهنگ سیاسی تبعی رفت. در این نوشتار نگارنده با توجه به اینکه تا امروز پژوهش‌های مناسبی در مورد فرهنگ سیاسی مردم عربستان، در ایران انجام نشده است، بر آن است که تأثیر تحولات منطقه‌ای را بر فرهنگ سیاسی مردم عربستان سعودی با استفاده از الگوی آلموند و همکارانش بررسی کند. فرضیه پژوهش حاضر این است که تحولاتی که در دهه‌های 1970و 1990 و سال 2003 در منطقه روی داد باعث تغییر سریع قیمت نفت شد که به خاطر رانتیر بودن دولت عربستان تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت و در نهایت موجب تغییر فرهنگ سیاسی مردم عربستان از سطح محدود به تبعی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Regional Developments and the Rentier Government on the Political Culture of the Saudi People

نویسندگان [English]

  • hamid salehi 1
  • hosein norouzi amiri 2

1 Associate Professor of Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Master of Regional Studies in Persian Gulf, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Throughout history, most of the governments that have come to power in the Arabian Peninsula have defined the ruling relationship with the people as a master-slave relationship and did not give the least rights to the citizens (subjects) in order to maintain power and maintain their position. In general, it can be said that the political culture of the Saudi people was a limited political culture, but with the developments that took place in the 1970s and 1990s, Saudi society moved towards a subordinate political culture. In this article, the author intends to examine the impact of regional developments on the political culture of the Saudi people using the model of Almond and his colleagues, considering that no proper research has been done on the political culture of the Saudi people in Iran to date. The hypothesis of the present study is that the developments that took place in the region in the 1970s, 1990s and 2003 caused a rapid change in oil prices, which led to extensive economic and social changes due to the rent-seeking of the Saudi government, and ultimately changed the political culture of the Saudi people. From limited level to subordinate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • political culture
  • subordinate political culture
  • limited political culture
  • rentier government
  • September 11th