نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی واحد ایرانشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ایرانشهر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد از جمله شاخص‌های مورد انتقاد در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شود. او برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور خوانده بود، پایه‌ریزی کرد و با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» نظر مردم را به خود جلب کرد و اجرای طرح‌های طرح تحول اقتصادی، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و صندوق مهر امام رضا را در اولویت کاری در این ۸ سال قرار داد، اما بر خلاف شعارها و عملکرد دولت‌ها در مدت ۸ سال زمامداری محمود احمدی‌نژاد، اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تنزل پیدا کردند، از جمله میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافته است. دولت حسن روحانی نیز در یک دوره ی گذشته توانسته است رویکردهای سیاستی گذشته و روند شاخص‌های مختلف را معکوس کند. روند تحریم‌های بین‌المللی معکوس شده؛ روابط بین‌المللی ایران آن چنان بهبود یافته که ایران برای اولین بار می‌تواند نقش دیپلماتیک نیز در بحران‌های منطقه‌ای ایفا کند؛ نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و بسته سیاستی منسجم و کارآیی برای عبور از رکود ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Iranian Economic Performance Indicators under President Mahmoud Ahmadinejad with Hassan Rouhani

نویسندگان [English]

  • leila khodabakhshi 1
  • ehsan khaledi 2
  • reza asoudeh 3

1 Faculty member of Iranshahr Branch, Islamic Azad University, Iranshahr, Iran

2 Graduate of Regional Studies, Islamic Azad University, Chalous Branch, Tehran, Iran

3 Graduate of Regional Studies, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran

چکیده [English]

Economy in the government of Mahmoud Ahmadinejad is one of the indicators criticized during the presidency of Mahmoud Ahmadinejad. He based his economic plans on what he called Islamic economics and a justice-centric economy, drawing the public's attention with the slogan "Bringing Oil to People's Table" and launching economic transformation plans, building early businesses, The Mehr Housing Plan put the subsidy targeting plan and Imam Reza's Mehr fund at the top of the job for five years, but contrary to the slogans and actions of governments during Mahmoud Ahmadinejad's five-year reign, most of Iran's macroeconomic indicators declined, including Liquidity of the country from the beginning of the ninth government until the end of the tenth government b 6 times increased. In the past period, Hassan Rouhani's government has also been able to reverse past policy approaches and trend indicators. Reversed international sanctions; Iran's international relations have improved so that Iran can play a diplomatic role in regional crises for the first time; the inflation rate has dropped significantly and a coherent and efficient policy package is in place. Recession presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Performance
  • Economic Indicators
  • Mahmoud Ahmadinejad
  • Hassan Rouhani
آرامیان، راشل(1392)، روزهای سخت شاخص­های کلان، وب‌گاه. روزنامه شرق، ۱۳ مرداد ۱۳۹۲.
امیدوار، کاوه(1387)، بنیاد مستضعفان تاجر جدید نفت، وب‌گاه. بی‌بی‌سی فارسی، ۴ تیر ۱۳۸۷.
رئیس‌زاده، مهدی(1392)، ریشه رشد تورم، وب‌گاه. روزنامه آرمان،۱۵ مرداد ۱۳۹۲.
طباطبایی­یزدی، رؤیا(1390)، اشتغال و بیکاری در ایران، نشریه راهبرد، شماره بیستم.
طیب‌نیا، علی (1392)، دولت نهم و دهم اشتباه دهه 50 را تکرار کرد، وب‌گاه روزنامه شرق،۲۷ مرداد ۱۳۹۲.
علیزاده، ابراهیم(1392)، پول­های نفت را در بخش­هایی بلوکه کرده­اند، وب‌گاه، روزنامه آرمان،۲۰ مرداد ۱۳۹۲.
ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه(1392). گزارش عملکرد صد روزه دولت در بخش اقتصادی، شماره 163.
مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی(1388)، گزارش بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در کشورهای بزرگ اقتصادی، معاونت پژوهش و آموزش، گروه مطالعات و پرژوهش­های بازرگانی داخلی.
نیلی، مسعود(1394)، مقایسه عملکرد دولت­ها در سی سال گذشته، تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی آماری.
Borgonovi E. and E. Anessi-Pessina(1999), Accounting and Accountability in Local Government: A Framework, Comparative Issues in Local Government Accounting, E. Caperchione and R. Mussari, Boston, Dordrecht and London: Kluwer Academic Publishers,  pp. 1-9.
Jorge S. M(2003), Local Government Accounting In Portugal in Comparative-International Perspective, The Portuguese Foundation for Science and Technology, July
Vela Bargues J. M.(1996), A Cross Country Study of Local Government Accounting Systems, Recent Developments in Comparative International GovernmentalAccounting Research, Speyerer Orschungsberichte, No.159, 1996, pp.45-70