نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه سانتامونیکا ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

توسعه سیاسی و جامعه مدنی از جمله موضوعات مهمی است که در سال‌های اخیر در جامعه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی نظری موضوع و ارائه تعاریفی در باب توسعه سیاسی و جامعه مدنی به رابطه بین جامعه مدنی و توسعه سیاسی پرداخته شده است. هدف از این مقاله تبیین جایگاه و نقش جامعه مدنی در توسعه سیاسی می‌باشد. با توجه به نتایج به‌دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته سیاسی باید هم دولت توسعه گرا و هم جامعه مدنی توسعه گرا وجود داشته باشد، در نهایت پس از بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد که جامعه مدنی یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The position of civil society in political development

نویسندگان [English]

  • mohammadtaghi azarshab 1
  • reza asoudeh 2

1 PhD in Strategic Management from the University of Santa Monica in the United States and a university lecturer

2 Graduate of Regional Studies, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran

چکیده [English]

Political development and civil society are important issues that have been raised and discussed in recent years. In this article, after a theoretical review of the topic and the definitions of political development and civil society, the relationship between civil society and political development is discussed. The purpose of this article is to explain the role and role of civil society in political development. According to the results of the present study, it was shown that in order to reach a politically developed society, both developmental government and developmental civil society must exist. The key is political development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political development
  • civil society
  • political organizations
اخوان کاظمی، مسعود (۱۳۷۷)، توسعه سیاسی و جامعه مدنی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، فروردین و اردیبهشت ۷۷، شماره ۱۲۷و۱۲۸.
بشیریه، حسین (۱۳۸۰)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
پای، لوسین (۱۳۸۰)، بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
چاندوک، نیرا (۱۳۷۷)، جامعه مدنی و دولت، فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران: نشر مرکز.
سریع‌القلم، محمود (۱۳۸۰)، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
سو، آلوین؛ ی (۱۳۷۸)، تغییر اجتماعی و توسعه، محمود حبیبی مظاهری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
شومپتر، جوزف (۱۳۷۵)، کاپتیالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، حسن منصور، تهران: نشر مرکز.
علی‌بابایی، غلام‌رضا (۱۳۸۲)،  فرهنگ سیاسی آرش، تهران: نشر آشیان.
گیدنز، آنتونی (۱۳۷۸)، تجدد و تشخص، ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
لیپست سیمور مارتین (زیر نظر) (۱۳۸۳)، دایره‌المعارف دموکراسی، گروه مترجمان، تهران: کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.
ناصری، سیدمهدی (۱۳۷۸)، جامعه مدنی، توسعه سیاسی و برنامه سوم توسعه اقتصادی، تازه‌های اقتصاد، مرداد ۷۸، شماره ۷۹.
نقیب‌زاده، احمد (۱۳۷۶)، تجربه دموکراسی در فرانسه، مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، خرداد و تیر۷۶، شماره ۱۱۷ و ۱۱۸.
واینر، مایرون؛ هانتینگتون، ساموئل (۱۳۷۹)، درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ویلیامز، مارک (۱۳۷۹)، بازاندیشی در مفهوم حاکمیت: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت دولت، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۱۵۵-۱۵۶، تهران ۷۹.
هلد، دیوید (۱۳۷۸)، مدل‌های دموکراسی، عباس مخبر، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
Dicken, Peter (1998), Global Shift, London: Paul Chapman Publishing.