نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دکتری روابط بین الملل و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه مفید، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از روش شناسی اجتهادی، متون فقهی امام خمینى(ره) مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا نگاه فقهی امام خمینى(ره) به روابط بین الملل استخراج گردد. بر این اساس، نگاه فقهی این فقیه بزرگ در قالب انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً فرضیه این پژوهش مبنی بر اینکه نگاه فقهی امام خمینى(ره) به روابط بین الملل نیز همچون فقهاء قبل از خود مبتنی بر تقسیم بندی عقیدتی اسلام و کفر حربی می‌باشد، مورد تأیید قرار گرفت. در عین حال، مشخص شد که با توجه به شرایط جدید بین المللی، امام خمینى(ره) ضمن تأیید مفهوم ملت- دولت به عنوان یکی از عناصر اصلی بازیگر روابط بین الملل، با نفی ناسیونالیسم و طرح مفهوم وحدت شیعه و سنی و مفهوم امت واحده اسلامی، تلاش نموده تا چالش وارده به مفهوم دار الاسلام را بر طرف نماید. ایشان همچنین با طرح بحث نفی سلطه و سلطه پذیری از کافران، اعتلای اسلام، استکبار ستیزی و استعمار ستیزی و دشمنی با آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش نمود تا مفهوم دار الحرب را نیز بازسازی و در شکل نوین و جدید آن ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini's Jurisprudential View of International Relations

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad Sadatinejad 1
  • Ehsan Jafari Far 2
  • seyed ali sadatinejaad 3

1 PhD in International Relations and Senior Researcher, Center for Political and International Studies, Tehran, Iran

2 Graduated from Mofid University, Qom, Iran

3 Master of Political Science and Master Researcher, Amin University of Law Enforcement Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, using ijtihad methodology, jurisprudential texts of Imam Khomeini (RH) were studied and attempted to extract the legal view of Imam Khomeini (RH) in international relations. Accordingly, the jurisprudential view of this great jurisprudent was examined in terms of anthropology, ontology, epistemology, and methodology, and finally the hypothesis of this research that the jurisprudential view of Imam Khomeini (RH) to international relations like the jurists before It is itself based on the doctrinal divide of Islam and disbelief in Islam. At the same time, it was found that in light of the new international conditions, Imam Khomeini, while endorsing the concept of nation-state as one of the main elements of international relations, rejected the nationalism and proposed the concept of Shiite and Sunni unity and the concept of ummah. The Islamic unit has sought to address the conceptual challenge of al-Islam. He also sought to redefine the concept of al-Harb and present it in a new and modern way by rejecting the hegemony of the disbelievers, the exaltation of Islam, anti-Semitism and colonialism, and hostility to the US and the Zionist regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Relations
  • Jurisprudence
  • Imam Khomeini
  • Principles and Principles
ابراهیمی، شهروز،  ستوده، علی‌اصغر، شیخون، احسان، 1389، رویکرد اسلامی به روابط بین‌الملل در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی، دانش سیاسی، سال ششم، شماره دوم، پاییز  و زمستان 1389.
افتخاری، اصغر، 1389، صلح و امنیت بین‌المللی: رویکردی اسلامی در دکتر حسین پوراحمدی، 1389، اسلام و روابط بین‌الملل: دانشگاه امام صادق( ع).
آکاریا، آمیتاو و باری بوزان، 1389، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر
پوراحمدی، حسین، 1389، اسلام و روابط بین‌الملل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
جوادی آملی، عبدالله (ب)، 1390، در دیدار دست‌اندرکاران بنیاد هاد، تاریخ 21/9/1390 
جوادی آملی، عبدالله، 1388، روابط بین‌الملل در اسلام، انتشارات اسراء.
جوادی آملی، عبدالله، 1390، اصول روابط بین‌الملل در نظام اسلامی، در واعظی، محمود، 1390، دین و روابط بین‌الملل، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
خراسانی، آخوند، فتاوا و استفاءات سیاسى- اجتماعى آخوند خراسانى‏، شامل فتاوای کتاب حیاة الإسلام فی أحوال آیة الملک العلّام و کتاب سیاست نامه آخوند خراسانى). در مجموعه آثار، فقه فتوایی، ج 3. در دبیرخانه علمی کنگره آخوند خراسانی، 1390، فقه فتوایی( 3 جلد)، قم: ناشر: کنگره آخوند خراسانى، نوبت چاپ اول، قابل‌دسترسی در مجموعه آثار آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
خمینی روح‌الله، 1388ش، کتاب البیع( 5 جلد)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ سوم.‏
خمینی، روح‌الله،  1378ش، التعلیقه على الفوائد الرضویة، (عرفانى)، تهران: ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ دوم.‏
خمینی، روح‌الله،  1385ش، المکاسب المحرمة، (2 جلد). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ دوم.‏
خمینی، روح‌الله، 1378 ش، التعلیقة على العروة الوثقى، ‏تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ دوم.‏
خمینی، روح‌الله، 1384،  الاجتهاد و التقلید، ( اصولی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ دوم.‏
خمینی، روح‌الله، 1384، التعادل و الترجیح( اصولی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ سوم ( مطلبی یافت نشد).
خمینی، روح‌الله، 1384، الخلل فی الصلاة، موضوع: فقهى، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ دوم.‏
خمینی، روح‌الله، 1385ش، الاستصحاب‏( اصولی)،تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ سوم.‏
خمینی، روح‌الله، 1385ش، أنوار الهدایة فی التعلقه علی الکفایه،(2 جلد)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ سوم.
خمینی، روح‌الله، 1387ش، الطلب و الإرادة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ چهارم.‏
خمینی، روح‌الله، 1387ش، بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ چهارم.
خمینی، روح‌الله، 1387ش، جهاد اکبر، موضوع: اخلاقى، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ هیجدهم.‏
خمینی، روح‌الله، 1388 ش، سر الصلاة (معراج السّالکین و صلاة العارفین‏). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،  ‏ چاپ سیزدهم‏.
خمینی، روح‌الله، 1388 ش، سر الصلاة (معراج السّالکین و صلاة العارفین‏). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،  ‏ چاپ سیزدهم‏.
خمینی، روح‌الله، 1410 ق، تعلیقات على شرح« فصوص الحکم» و« مصباح الأنس»، موضوع: عرفان‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، موسسه پاسدار الاسلام.‏
خمینی، روح‌الله، 1410 ق، تعلیقات على شرح« فصوص الحکم» و« مصباح الأنس»، موضوع: عرفان‏، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، موسسه پاسدار الاسلام.‏
خمینی، روح‌الله، صحیفه امام ( 21 جلد)، موضوع: مجموعه سخنرانى و..،  تهران: ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،
 خمینی، سید روح‌الله، 1370، آداب الصلاة (آداب نماز).  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)، چاپ اوّل.
خمینی، سید روح‌الله، 1384، تحریر الوسیلة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1384 ش- 1426 ق‏، چاپ دوم.‏
خمینی، سید روح‌الله، 1384، تحریر الوسیلة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1384 ش- 1426 ق‏، چاپ دوم.‏
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، 1389، اسلام و نظریه‌های روابط بین‌الملل: رویکردی فرا نظری در دکتر حسین پوراحمدی، 1389، اسلام و روابط بین‌الملل: دانشگاه امام صادق.  
سلیمی، حسین، 1390، روش شناخت در روابط بین‌الملل، جزوه درسی مقطع دکترا در رشته روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.
شریعتی، روح‌الله، 1387، قواعد فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 عباسی، محمد مسعود، 1386، ترجمه و شرح کفایة الأصول، (ج اول). ، قم: ناشر: دار الفکر، نوبت چاپ اول.
فوزی، یحیی، 1390، اسلام و سیاست بین‌الملل: بررسی موردی دیدگاه امام خمینى (ره)به سیاست بین‌الملل در محمود واعظی، 1390، دین و روابط بین‌الملل، مرکز تحقیقات استراتژیک.
مصباح شهرستانی، سید ابراهیم، مفهوم مبانی و اصول مدیریت اسلامی، در ولی‌الله نقی پورفر، اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ 16.
واعظی، محمود، 1390، دین و روابط بین الملل، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.