نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 Phd Candidate of International Relation Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor International Relation Anhui University, Anhui, China.

چکیده

هدف این مقاله بررسی ایدئولوژی گروه تروریستی القاعده و تأثیر آن بر استراتژی این گروه در مبارزه با آمریکاست. سؤال اصلی مقاله این است که ایدئولوژی‌های القاعده چه تأثیری بر استراتژی‌هایش در مبارزه با آمریکا دارد؟ در بررسی مختصری از ادبیات موجود آشکار می‌شود که تعداد اندکی از آن‌ها به بررسی ایدئولوژی‌ها و استراتژی‌های گروه تروریستی پرداخته و بیشتر مطالبی که در این زمینه نگاشته شده در مورد ریشه‌های ترور، انگیزه‌های تروریست‌ها، و واکنش ضد تروریستی است. ایدئولوژی القاعده در نوع خود عمیقاً بین المللی است و تلاش می‌کند درگیری‌های منطقه‌ای و محلی را در قالب وسیع‌تری چون جنگ علیه مرتدین و کفّار قرار دهد. استراتژی القاعده به صورت منطقی از ایدئولوژی آن نشأت می‌گیرد در این میان اصلی‌ترین اولویت‌های استراتژیک القاعده بسیج مسلمانان برای یک جهاد جهانی علیه غرب و سرنگون کردن رژیم‌های مرتد به خصوص عربستان صعودی، مصر و پاکستان از اهداف اصلی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Ideology on the Strategy of Terrorist Groups in the Fight Against America; A Case Study of Al-Qaeda

نویسندگان [English]

  • Song Jiangbo 1
  • Wang Zezhuang 2

1 Phd Candidate of International Relation Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor International Relation Anhui University, Anhui, China.

چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the ideology of the al-Qaeda terrorist group and its impact on its strategy to combat the US. The main question of this article is how will al-Qaeda's ideologies influence its strategies to fight the US? A brief review of the existing literature reveals that a few have explored the ideologies and strategies of the terrorist group and much of the literature on the origins of terror, terrorist motivations, and counter-terrorism responses. Al-Qaeda's ideology is deeply international in its kind and seeks to frame regional and local conflicts in a broader context such as the war against apostates and infidels. Al-Qaeda's strategy stems from its ideology, with Al-Qaeda's top strategic priorities mobilizing Muslims for a global jihad against the West and overthrowing apostate regimes, especially Saudi Arabia, Egypt and Pakistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Qaeda
  • ideology
  • strategy
  • America
  • terrorism
اسماعیلی، حمیدرضا (1386). القاعده از پندار تا پدیدار، تهران: اندیشه سازان نور.
امیرخانی فراهانی، لیلا (۱۳۸۸). «فریب تاکتیکی و غافلگیری راهبردی در عملیات های القاعده»، فصلنامه پدافند غیرعامل، سال اول، شماره ۲، بهار، صص ۹۹-۸۹.
بخشی شیخ احمد، مهدی (1385). «جهاد از ابن تیمیه تا بن لادن»، مجله راهبرد، شماره سی و نهم، صص 214 ـ 195.
بخشی شیخ احمد، مهدی (1387). القاعده و تروریسم مذهبی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 41.
پروژه مرکز تحقیقاتی RAND (1386). «فراتر از القاعده جنبش جهانی جهاد»، پژوهش نامه تروریسم و امنیت بین الملل، سال اول، شماره دوم، تابستان، صص 158-139.
جستاری در سازمان القاعده، مقالات موضوعی، سایت راسخون، (دسترسی، 3/9/1390)
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جوان شهرکی، مریم (1387). «مطالعه موردی القاعده، نقش جهانی شدن در گسترش بنیادگرایی دینی»، مرکز تحقیقات استراتژیک،  صص 274–250.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
خاتمی خسروشاهی، ابراهیم (1383). کتاب آسیا 3، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی، ابرار معاصر تهران.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
عبدالله خانی، علی (1388). کتاب امنیت بین الملل 4، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
عباس زاده، فتح آبادی، موحدی (1388). «بنیادگرایی اسلامی و خشونت (با نگاهی بر القاعده)»، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 34، صص 128–109.
غلامعلی پور، علی و مهدی عباس زاده (۱۳۹۰). «جهانی شدن والقاعده»، فصلنامه اندیشه سیاسی اسلام، صص ۱۰۷-۸۳.
مستقیمی، بهرام و ابراهیمی، نبی الله (1389). «مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده»، فصلنامه سیاست، صص 355 – 337.
نجفی فیروزجایی، عباس (1382). بنیادهای فکری القاعده و وهابیت، فصلنامه راهبرد، شماره 27، تابستان، صص 256-232.
Blanchard, Blanchard (2004). ”Al-qaeda:statement and evolming ideology،analyst in the middle eastern affairs،novamber 16, pp1-6.
JEFFREY, HAYNES (2005). ”Al Qaeda: Ideology and Action”، Critical Review of International Social and Political Philosophy,Vol. 8, No. 2, 177–191, June.
Pennebaker, james (2007). ”computerized text analysis of al-qaeda transcrips” university of texas austin، janury2007، pp1-10.
Rollins, john (2010). ”al-qaeda and affiliates،congressional research service، februry5.2010, pp 1-29.
Roy, oliver (2008). ”al-qaeda in the west as a youth movement:the power of a narrative، novamber, pp1-23.