الزامات راهبردی تحقق فریضه جهاد تبیین
الزامات راهبردی تحقق فریضه جهاد تبیین

لیلا خدابخشی؛ سعید حسن خانی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 167-203

چکیده
  تغییر راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی از جنگ سخت به جنگ نرم ، با بهره مندی از تاکتیک های تحریم و تحریف با هدف تسلیم ملت ایران در عرصه‌ی نبردِ اراده‌ها و جنگ روایت ‌ها ، ضرورت جهاد تبیین را بیش از پیش نشان ...  بیشتر