نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

3 استادیار حقوق بین الملل، واحد دامغان، داشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

DOR:20.1001.1.25884565.1399.4.14.8.2
گسترش رفتارهای خلاف عرف و قواعد بین‌المللی از سوی دولت‌ها بعنوان نقش‌آفرینان اصلی حقوق بین الملل و سیاست‌زدگی سازمان‌ملل‌متحد علی‌الخصوص شورای‌امنیت و سایر سازمان‌های بین‌المللی، صلح جهانی را با مخاطره مواجه ساخته‌است، جنگ‌های پایان ناپذیر و متمادی در خاورمیانه، رقابت تسلیحاتی بین قدرت‌های بزرگ جهانی، نسل‌کشی مسلمانان بوسنی، روهینگیا و ایغورها در چین، جنایت‌های مکرر علیه بشریت در آفریقا، تخریب گسترده محیط زیست، رشد فزاینده خشونت علیه اقلیّت‌های قومی و دینی، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان، تحریم‌های یک‌جانبه و ... شاهدی بر ناکارآمدی حقوق بین‌الملل وستفالیایی است.امروزه جامعه مدنی‌جهانی، ضرورت زیست بین‌المللی است. در این جهان نوین، نیاز به عبور از مفاهیم پذیرفته شده جهان وستفالی هستیم. یعنی در سیاست جهانی دیگر سامانه‌ای چون یک دولت محلی توان پاسخگویی به نیازهای امروزین انسان‌ها را ندارد و نیاز به بازنگری در حقوق بین‌الملل و پیشنهاد یک پیمان وستفالی نوین که در آن بازیگران غیردولتی جامعه‌جهانی ، دارای قدرت‌های تقنینی-اجرایی شوند، یکی از کاربردی‌ترین راه‌چاره برای مقابله با بحران‌های بزرگی‌است . بنابراین؛ آیا جامعه مدنی می‌تواند با نقش آفرینی در حقوق بین-الملل، موجب برون رفت از وضعیت فعلی و تعدیل و کنترل کجروی دولت‌ها از قواعد و قوانین حقوق-بین‌الملل باشد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil society and the development of international law

نویسندگان [English]

  • Aidin Zandian 1
  • hasan soleimani 2
  • ahmadreza Behniafar 3

1 PhD student, Islamic Azad University, Damghan Branch

2 Assistant Professor of International Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.

3 Assistant Professor at azad university damghan branch

چکیده [English]

The spread of unconventional behavior and international rules by governments as key players in international law and the politicization of the United Nations, especially the Security Council and other international organizations, has jeopardized world peace. Endless conflicts in the Middle East, the arms race between the great world powers, the genocide of Bosnian Muslims, Rohingya and Uighurs in China, repeated crimes against humanity in Africa, widespread environmental degradation, and growing violence against minorities. Ethnic and religious discrimination, Endless conflicts in the Middle East, the arms race between the great world powers, the genocide of Bosnian Muslims, Rohingya and Uighurs in China, repeated crimes against humanity in Africa, widespread environmental degradation, and growing violence against minorities.gross and systematic violations of human rights in many countries of the world, unilateral sanctions, etc. are evidence of the ineffectiveness of Westphalian international law. So; Can civil society play a role in international law, get out of the current situation and adjust and control the deviation of states from the rules and laws of international law?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Society
  • International Law
  • Global Civil Society
  • International Law Development
  • Pluralism