آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 163
تعداد پذیرش 82
تعداد عدم پذیرش 16

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 208
تعداد مشاهده مقاله 37131
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11348
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 74 روز
درصد پذیرش 50 %