آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 113
تعداد پذیرش 49
تعداد عدم پذیرش 11

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 170
تعداد مشاهده مقاله 24122
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5757
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 61 روز
درصد پذیرش 43 %