آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 134
تعداد پذیرش 65
تعداد عدم پذیرش 14

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 189
تعداد مشاهده مقاله 27313
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6946
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 57 روز
درصد پذیرش 49 %