واکنش آمریکا و اروپا نسبت به سیاست های روسیه در شرق اروپا
واکنش آمریکا و اروپا نسبت به سیاست های روسیه در شرق اروپا

سید جواد سبط احمدی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1397، ، صفحه 147-161

چکیده
       با قرار گرفتن در شرایط پس از جنگ سرد و اهداف نهایی ناتو برای افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی از جانب مسکو، ناتو رویکرد خصمانه را با افزایش و استقرار نظامیان خود در شرق اروپا ...  بیشتر