نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

گروه برق، دانشکده برق و کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

     وجود بحران‌های گوناگون در دنیای امروز به یکی از مسائل مهم و اساسی تبدیل شده و قطع برق علاوه بر اینکه خود نوعی بحران است باعث تشدید شرایط بحرانی در بحران‌‌های گوناگون می‌گردد. لذا مقاله حاضر با توجه به اهمیت موضوع قطع برق در شرایط بحران و اهمیت اطلاع رسانی در این شرایط، به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی شرایط بحران قطع برق از دیدگاه کارشناسان رسانه و کارشناسان پدافند غیر عامل می‌پردازد. مدیریت بحران برق به وسیله رسانه از نوع رویکرد، جهت گیری، استراتژی و عوامل متعدد دیگر اثر می‌پذیرد و کارکردهای آن را متفاوت می کند. دانستن این عوامل و اثرات آن بر خروجی‌های رسانه ها، عملکرد متفاوت رسانه‌ها را در بحران قابل درک می کند و قدرت مانور ذهنی مدیران را نیز در بحران ها افزایش می دهد. استفاده از رسانه‌های اجتماعی در بحران، بدون در نظر گرفتن چالش های موجود، آسیب‌ها و مشکلات جدی به جامعه بحران زده وارد می کند. هدف اصلی این مقاله بررسی شیوه‌های مناسب برای اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق است که در آن دیدگاه مهندسان به عنوان نمایندگان حوزه‌ی اطلاع رسانی و کارشناسان پدافند غیر عامل به عنوان نمایندگان مدیران بحران  به ارائه نظر پرداخته اند. در سایه هدف اصلی مباحثی مانند میزان آمادگی و پیش‌بینی شرایط، اهمیت دادن به اطلاع رسانی در شرایط بحران، آموزش اصحاب رسانه و مدیران بحران، میزان وابستگی مخاطبان به رسانه‌های نوین مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Passive defense during a power outage crisis as an indicator of governance

نویسنده [English]

  • seyed hamidreza mousavi

Department of Electrical, Electrical and Computer Faculty, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

The existence of various crises in today's world has become one of the important and fundamental issues, and power outage, besides being a kind of crisis itself, causes the escalation of critical conditions in various crises. Therefore, this article, considering the importance of power outages in crisis situations and the importance of informing in these situations, examines the ways of notifying the crisis situation of power outages from the point of view of media experts and non-operating defense experts. The management of electricity crisis by media is affected by the type of approach, orientation, strategy and many other factors and makes its functions different. Knowing these factors and their effects on the outputs of the media makes the different performance of the media understandable in crisis and increases the mental maneuvering power of managers in crises. The use of social media in a crisis, regardless of the existing challenges, causes serious damage and problems to the crisis-stricken society. The main purpose of this article is to investigate the appropriate methods for informing in the situation of power outage crisis, in which the views of engineers as representatives of the field of information and non-operating defense experts as representatives of crisis managers have provided opinions. In the shadow of the main goal of discussions such as the level of preparation and forecasting of conditions, the importance of informing in crisis conditions, the training of media members and crisis managers, the extent of audience dependence on new media have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive defense
  • crisis
  • power outage
  • governance