نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

با گسترش رسانه‌ها مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی در بستر اینترنت ماهیت بسیاری از مباحث کلیدی در حوزه روابط و سیاست بین‌الملل دچار تغییر شده است . که در این میان جنگ هم‌ به‌عنوان یک پدیده اجتماعی از این تغییرات بی‌بهره نبوده است و نسبت به نمونه‌های سنتی و کلاسیک خود، هم در ماهیت و هم در ابزار پوست‌اندازی کرده به‌طوری‌که از تهدیدات فیزیکی به سمت تهدیدات اجتماعی ناشی از «پیشرفت و همه‌گیری فناوری و رسانه‌های اجتماعی» تمایل پیداکرده است. اگرچه این نوع جدید از جنگ، همچنان عناصری از انواع جنگ‌های هیبریدی را با خود همراه دارد اما به‌مراتب به علت میزان نفوذ و سطح تأثیرگذاری، از نمونه‌های پیشین خود خطرناک‌تر می‌نماید که یکی از همین انواع جنگ مدرن؛ «جنگ شناختی» است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که ماهیت و جایگاه جنگ شناختی در میان جنگ‌های نوین چیست؟ و جنگ شناختی چه شباهت و تفاوت‌های با نمونه مدرن از جنگ دارد؟ در پاسخ به این پرسش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این فرضیه پرداخته می‌شود که مهاجم در جنگ شناختی با توسل به ابزار رسانه و با در پیش گرفتن استراتژی‌های همچون نفوذ بی‌ثباتی در پی متلاشی کردن جامعه قربانی از درون خود است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The position of cognitive warfare among modern wars

نویسندگان [English]

  • meysam goharpour 1
  • m r 2

1 Student

2 aa

چکیده [English]

With the spread of media, especially social networks on the Internet, the nature of many key issues in the field of international relations and politics has changed. Meanwhile, war as a social phenomenon has not benefited from these changes and compared to its traditional and classic examples, it has changed its skin both in its nature and in its tools, so that it has changed from physical threats to social threats caused by the "advancement and epidemic of technology and "Social media" has become a trend. Although this new type of war still has elements of hybrid wars, it is much more dangerous than its previous examples due to the level of penetration and influence, which is one of these types of modern war; It is "cognitive war". This research seeks to answer the question, what is the nature and place of cognitive warfare among modern wars? And what are the similarities and differences between cognitive warfare and the modern example of war?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern war
  • cognitive war
  • instability
  • penetration
  • collapse
  • social networks