تحلیل نشانه‌شناختی قدرت در روایات ‌امامان شیعه‌(ع)
تحلیل نشانه‌شناختی قدرت در روایات ‌امامان شیعه‌(ع)

حمداله اکوانی؛ سید داوود موسوی؛ علی باقری دولت آبادی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 9-29

چکیده
  قدرت از جمله مفاهیمی است که تاکنون از منظرهای مختلف تعریف شده است. تقسیم قدرت به گونه‌های مختلف سخت، نرم، هوشمند و... حاکی از گستردگی دیدگاه‌ها در مورد این مفهوم است. بحث از قدرت، منابع و شیوه‌های اعمال ...  بیشتر
منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه
منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه

محمد احدی؛ خسرو بوالحسنی؛ جواد قاصدنظامیان

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 31-48

چکیده
  منافع ملی مجموعه شرایط و امکانات پویایی است که تحقق نیازهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را میسر می‌سازد. این شرایط و امکانات خود ملهم از وضع ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای مفهوم و جایگاه «حاکمیت» در سامانه نظری ابن‌خلدون و نوربرت الیاس
بررسی مقایسه‌ای مفهوم و جایگاه «حاکمیت» در سامانه نظری ابن‌خلدون و نوربرت الیاس

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ نرجس شیری

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402

چکیده
  چکیدههدف پژوهش پیش رو، بررسی آراء و اندیشه‌های دو متفکر بزرگ جامعه‌شناسی از دو سنت نظری اسلامی و غربی یعنی ابن خلدون و نوربرت الیاس، در خصوص زایش، تحکیم و زوال حاکمیت تمدن‌ها؛ مضامین نظری و یافته-های ...  بیشتر
سیاست خارجی دونالد ترامپ درخاورمیانه وتاثیرآن برکاهش تنش بین رژیم صهیونیستی و عربستان
سیاست خارجی دونالد ترامپ درخاورمیانه وتاثیرآن برکاهش تنش بین رژیم صهیونیستی و عربستان

رحیم پیری؛ علیرضا رضایی

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402

چکیده
  دکترین سیاست خارجی دولت ترامپ مبتنی برسه رکن نخست آمریکا،نظامی‌گری وناسیونالیسم اقتصادی بود که برپایه ی آن،کشورها به عنوان اهداف بالقوه ای برای تعامل وتلاش برای تاثیرگذاری درجهت سازگاری بامنافع ملی ...  بیشتر