نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

ایلام سرزمینی کهن از ایران زمین است که درطول تاریخ فرهنگ های مختلفی را تجربه کرده است. اما آنچه در این سرزمین پایدار مانده است؛ فرهنگ تشیع است. که در این مختصر به بیان جغرافیای طبیعی و وجه تسمیه، حوادث سیاسی و والیان دردوران مختلف، علما و اندیشمندان و نشانه‌های تشیع خواهیم پرداخت. ایلامی که در طی دوره مورد بررسی یعنی از صفویه تا پهلوی تحت عنوان پشتکوه نامیده می‍شده است با عنایت به اینکه از لحاظ ژئوپلیتیک دروازه ورود تشیع به ایران محسوب می‌شده است، دوران‌های مختلفی را تجربه کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

aa

نویسنده [English]

  • ebrahim nazari

aa

چکیده [English]

rrgrg

کلیدواژه‌ها [English]

  • rt