نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگا صنعتی شریف

2 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)،

چکیده

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌ها در شکل‌دهی سیاست خارجی دولت جمهوری‌خواه ایالات‌متحده است. تمرکز پژوهش حاضر بر نقش این اندیشکده در شکل‌دهی سیاست خارجی ایالات‌متحده در خصوص ایران است. در این پژوهش، با رویکرد تحلیلی-توصیفی گزارش‌های این بنیاد در خصوص ایران در هشت دسته تفکیک‌شده موردبررسی محتوایی قرارگرفته است. سپس با استفاده از رویکرد آماری، جایگاه و سهم ایران از حجم فعالیت‌های این اتاق فکر محاسبه‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد خطوط سیاستی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در خصوص ایران در هشت حوزه تهدید جهانی ایران، حقوق بشر ایران، حضور ایران در امریکای لاتین، برنامه موشکی ایران، برنامه هسته‌ای ایران، برنامه سیاسی و اقتصادی ایران، برنامه تحریم ایران و حمایت ایران از تروریسم بیشترین تأثیر را بر اتخاذ راهبرد خروج از برجام دولت ترامپ داشته است. درنهایت با به‌کارگیری نظریه بازی‌ها و تحلیل راهبرد ارائه‌شده از سوی این اندیشکده نشان داده می‌شود که سیاست مطلوب از نظر این اندیشکده، فعال‌سازی مکانیسم ماشه و انحلال برجام است؛ اما وضعیت تعادلی در روابط میان امریکا و ایران فقط درصورتی ایجاد می‌شود که هر دو کشور گزینه استمرار مذاکرات و احیای برجام را انتخاب نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of the Foundation for Defense of Democracies (FDD) in Forming US Foreign Policy Against Iran

نویسندگان [English]

  • reza Bakhshiani 1
  • Majid Abbasi 2
  • Hanieh Daneshvar 3

1 Sharif University of Technology

2 Associate Professor of International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Imam Reza International University

چکیده [English]

Foundation for Defense of Democracies (FDD) is an American think tank that has the most important role in shaping US republicans’ foreign policy. The current study focuses on the role of FDD in shaping US foreign policy against Iran. This study follows a descriptive-analytic method to content-analyze FDD’s the published reports on Iran. The present study also adopts a statistical approach to calculate the weight and share of Iran related reports that are published at this think tank. The results indicate that FDD’s policy against Iran, including the eight categories of Iran Global Threat Network, Iran Human Rights, Iran in Latin America, Iran Missiles, Iran Nuclear, Iran Politics and Economics, Iran Sanctions and Iran-backed Terrorism, considerably influenced Trump administration’s decision to withdraw the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Finally, the application of game theory and FDD's strategy analysis shows that this think tank's desired strategy against Iran is to trigger the snapback mechanism and withdraw from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), but the option that results in an equilibrium state between the US and Iran's relations is conducting negotiations and turning back to the JCPOA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Think Tank
  • Foundation for Defense of Democracies
  • American Foreign Policy
  • JCPOA
  • Snapback Mechanism
  • Game Theory
  • Trump