تاثیرات سیاستگذاری اقتصادی اجتماعی بر بیابانزایی
تاثیرات سیاستگذاری اقتصادی اجتماعی بر بیابانزایی

امیرحسین رحمتی زاده؛ حمید غلامی؛ یحیی اسماعیل پور؛ حسن خسروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

چکیده
   بیابان زایی در بسیاری از کشورها با شرایط، سیاسی واقتصادی آمیخته می باشد. لذا، بررسی نقش و تأثیر سیاست‏هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست می تواند حایز اهمیت باشد. فناوری، افزایش جمعیت، سیاست های ...  بیشتر
تحلیل و بررسی علل همگرایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان
تحلیل و بررسی علل همگرایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان

سید محمدجواد مومنی؛ محمدحسین تقوی کوتنائی؛ علی نقی لو

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 131-150

چکیده
  جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 بعد از فروپاشی شوروی به استقلال دست پیدا کرد. در همگرایی دولت‌ها از منابع مادی و توانایی اقتصادی یکدیگر و با همکاری مشترک بهره می‌گیرند و با همگرایی و روابط حسنه است که ...  بیشتر
تغییر رویکرد از ژئوپلیتیک به ژئواکونومی در منطقه غرب آسیا و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران
تغییر رویکرد از ژئوپلیتیک به ژئواکونومی در منطقه غرب آسیا و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران

فریبرز محمدی؛ سید محمدجواد مومنی؛ محمدحسین تقوی کوتنائی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 153-176

چکیده
  قلمروهای ژئواستراتژیک قبل از دو جنگ جهانی براساس اهداف نظامی ترسیم می‌گردید در نتیجه مناطق ژئوپلیتیک نیز می‌بایست توجیه کننده و در بردارنده اهداف و برنامه‌های نظامی می‌بودند و به همین علت به محض احساس ...  بیشتر