مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی ترکیه و چین در آسیای ‌مرکزی برای ایران
مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی ترکیه و چین در آسیای ‌مرکزی برای ایران

محمد فرهادی

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1400، ، صفحه 51-76

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی ترکیه و چین در آسیای-مرکزی برای ایران است. با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون به واسطه انجام مشاهده غیر مستقیم (واکاوی ...  بیشتر
چین و قدرت نرم با تاکید بر ادبیات جهان پساآمریکایی
چین و قدرت نرم با تاکید بر ادبیات جهان پساآمریکایی

مجید دشتگرد؛ عیسی مرادی افراپلی؛ رامین بخشی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 219-237

چکیده
  جهان پسا آمریکایی بیانگر شرایط و موقعیت نظام بین الملل در عصری است که در قالب آن هژمونی آمریکا با چالش مواجه شده و مجموعه ای از بازیگران جدید نیز در حال رشد هستند.اغلب متفکرینی که در این زمینه اندیشه ورزی ...  بیشتر
آینده پژوهی سیاست امنیت‌انرژی چین در «آسیای‌غربی»
آینده پژوهی سیاست امنیت‌انرژی چین در «آسیای‌غربی»

رشید رکابیان؛ سیروس خندان؛ مهرداد عله پور

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1399، ، صفحه 145-170

https://doi.org/10.29252/JPS.4.14.145

چکیده
  از جمله قدرت‌های نوظهوری که طی سالیان گذشته روند صنعتی‌شدن فزآینده‌ای را تجربه کرده است جمهوری خلق چین می‌باشد. و دیپلماسی امنیت انرژی را برای آینده خود تعریف نمود.که بهترین گزینه برای تأمین انرژی‌آن ...  بیشتر
دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین
دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین

محمدرضا دهشیری؛ فریده کریمی مهر

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 133-159

چکیده
  بررسی دیپلماسی فرهنگی فرانسه در قبال چین گواه آن است که کاخ الیزه در تنظیم روابط دیپلماتیک با چین به دنبال تحقق منافع اقتصادی خود و سرمایه گذاری ویژه در چین در بخش‌های مختلف اقتصاد چین از راه تقویت قدرت ...  بیشتر
امکان سنجی همکاری چین و ایران در آسیای مرکزی بر پایه آراء نوواقع گرایی
امکان سنجی همکاری چین و ایران در آسیای مرکزی بر پایه آراء نوواقع گرایی

ابومحمد عسگرخانی؛ محمدباقر مکرمی پور؛ سبحان محمدی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 161-187

چکیده
  استحاله شوروی و انفصال آن به موجودیت‌های سیاسی نوظهور، فصل جدیدی در ماهیت سیاست در مناطقی که سابقا بخشی از این ابرقدرت بودند، به وجود آورد. یکی از مهم‌ترین این مناطق، آسیای مرکزی بود. پیرو این بحث، چین ...  بیشتر
عوامل هم‌گرایی و واگرایی در روابط اقتصادی-سیاسی، هند-چین(2015-2001)
عوامل هم‌گرایی و واگرایی در روابط اقتصادی-سیاسی، هند-چین(2015-2001)

مهدی هدایتی شهیدانی؛ فاطمه پاک زاد؛ زهرا پاک زاد

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1397، ، صفحه 29-53

چکیده
   چین و هند دو قدرت نوظهور آسیایی نگاه ویژه‌ای به روابط میان خود دارند. سیر جدید روابط میان دو کشور بر اندیشه‌های نسل جدید رهبران دو کشور است که به دنبال حل و فصل اختلافات کهن برآمدند و روابط جدیدی را ...  بیشتر
دیپلماسی نوین هند و نگرش این کشور به سازمان همکاری شانگهای
دیپلماسی نوین هند و نگرش این کشور به سازمان همکاری شانگهای

محمدجواد قهرمانی؛ محمدرضا حق شناس

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1396، ، صفحه 69-87

چکیده
  نگرش مثبت و تمایل به همکاری با سازمان همکاری شانگهای توسط هند نشأت گرفته از سیاست خارجی نوین هند می‌باشد که از دهه 1990 دنبال شده است. اگر بخواهیم بصورت خلاصه این سیاست خارجی را وصف نماییم می‌توان آن را ...  بیشتر