مفهوم انقلاب در دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر(ره)
مفهوم انقلاب در دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر(ره)

علی باقری دولت آبادی؛ سید احمد موسوی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1397، ، صفحه 133-161

چکیده
  آیت ­الله سید محمدباقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان و به تعبیرحضرت امام خمینی (ره)، «مغز متفکر اسلامی» در تاریخ اسلام به ­ویژه در قرن چهاردهم هجری است. فقیهی جامع ­الشرایط، فیلسوفی ...  بیشتر