تأثیر تحولات منطقه‌ای و دولت رانتیر بر فرهنگ سیاسی مردم عربستان سعودی
تأثیر تحولات منطقه‌ای و دولت رانتیر بر فرهنگ سیاسی مردم عربستان سعودی

حمید صالحی؛ حسین نوروزی امیری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 119-139

چکیده
  در طول تاریخ، اغلب حکومت‌هایی که در شبه‌جزیره عربستان بر سر کار آمده‌اند، ارتباط حاکم با مردم را همچون رابطه ارباب و رعیتی تعریف کرده‌اند و به خاطر استمرار قدرت و حفظ جایگاه خویش کمترین حق را برای شهروندان(رعیت‌ها) ...  بیشتر