منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه
منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه

محمد احدی؛ خسرو بوالحسنی؛ جواد قاصدنظامیان

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 31-48

چکیده
  منافع ملی مجموعه شرایط و امکانات پویایی است که تحقق نیازهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را میسر می‌سازد. این شرایط و امکانات خود ملهم از وضع ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی ترکیه و چین در آسیای ‌مرکزی برای ایران
مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی ترکیه و چین در آسیای ‌مرکزی برای ایران

محمد فرهادی

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1400، ، صفحه 51-76

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی ترکیه و چین در آسیای-مرکزی برای ایران است. با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون به واسطه انجام مشاهده غیر مستقیم (واکاوی ...  بیشتر
تاثیر ناتو بر سیاست خارجی ترکیه در قبال دول همجوار
تاثیر ناتو بر سیاست خارجی ترکیه در قبال دول همجوار

میر عبدالعلی محمدی

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-22

چکیده
  سیاست خارجی ترکیه در طول هفت سال اخیر به ویژه پس از تحولات سیاسی-اجتماعی موسوم به بیداری اسلامی دستخوش فراز و نشیب های بسیاری بوده است. سیاستمداران حزب حاکم عدالت و توسعه تا قبل از سرنگونی دومینو وار حاکمان ...  بیشتر
مطالعه میدانی رویکرد ژئوپلیتیک ترکیه در حوزه اوراسیا با تأکید بر منابع انرژی در منطقه قفقاز.
مطالعه میدانی رویکرد ژئوپلیتیک ترکیه در حوزه اوراسیا با تأکید بر منابع انرژی در منطقه قفقاز.

رضا احمدی موسی آباد؛ علی محمد زاده؛ احمد اشرفی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 161-180

چکیده
  قفقاز منطقه ای کوهستانی در جنوب غربی روسیه است که محلی برای رقابتها و منازعات قدرتهای بزرگ از جمله ایران، روسیه، ترکیه و آمریکا بوده است. در این منطقه پنج نوع رقابت و برخورد منافع را می‌توان طبقه‌بندی ...  بیشتر
ژرفاکاوی نقش دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه
ژرفاکاوی نقش دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه

ابوطالب شفقت؛ سید اصغر جعفری؛ سعید چهرآزاد

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1398، ، صفحه 109-131

چکیده
  فضاهای دانشگاهی و آکادمیک در عصر حاضر و در اثر چرخش‌های اجتماعی، فرهنگی و فناورانه در عصر نوین دچار تغییر و تحول شده و اهداف و کارکردهای آن‌ها مورد دگردیسی واقع گردیده است، از این رو پرداختن به نقش و ...  بیشتر
بررسی و مقایسه سیاست خارجی ایران و ترکیه در مورد تحولات سوریه (ابعاد و رویکردها)
بررسی و مقایسه سیاست خارجی ایران و ترکیه در مورد تحولات سوریه (ابعاد و رویکردها)

سعید جهانگیری؛ ناصر گروسی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1397، ، صفحه 31-47

چکیده
  تحولات اخیر در سوریه بدون تردید سخت ترین چالش داخلی نظام حاکم بر سوریه، تاکنون بوده است. این تحولات بسیاری از سردرگمی کرده است. البته این امر به نقش دولت های منطقه را هم در موضعگیری و نوع برخورد با این ...  بیشتر
جایگاه ترکیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دو دوره اردوغان قبل و بعد کودتا
جایگاه ترکیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دو دوره اردوغان قبل و بعد کودتا

علیرضا محمدخانی؛ رسول حسنلو

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 47-79

چکیده
  یکی از مهم ترین اهداف ترکیه در سال های اخیر پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. عضویت در این اتحادیه مزایای فراوانی را برای کشورها به همراه دارد. از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته اروپایی نیز برآنند تا با ...  بیشتر